"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är ett unikt karriärprogram där de mest lovande unga forskarna inom alla ämnesområden får resurser för att långsiktigt utveckla sin verksamhet. Programmet skapades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet.

Målsättningen med karriärprogrammet och den långsiktiga finansieringen är att ge de mest lovande unga forskarna en arbetssituation som medger fokus på forskning och möjlighet att angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

Wallenberg Academy Fellows 2016

Sveriges största privata satsning på unga forskare fortsätter med 29 nya Wallenberg Academy Fellows.

Pressmeddelande

Forskarpresentationer på Wallenberg Academy Fellows webbplats

Tidigare utnämningar

2015: Satsning på unga forskare – 29 nya Wallenberg Academy Fellows
2014: De blir årets Wallenberg Academy Fellows
2013: Satsningen på unga forskare fortsätter – 33 nya Wallenberg Academy Fellows utnämns
2012: Trettio unga forskare utnämns som första Wallenberg Academy Fellows

Mentorskap

Som en del i satsningen har stiftelsen, i samarbete med fem akademier, skapat mentorprogram som ger stöd för forskarnas vetenskapliga utveckling och för innovation. Detta ger en möjlighet att utveckla de kompetenser och kontaktnät som krävs för att leda framgångsrika forskningsmiljöer.

Vem nominerar?

Svenska universitet och högskolor inbjuds att nominera kandidater till Wallenberg Academy Fellows. Senast den 15 februari 2016 ska de skicka in sina nomineringar till utvärderingsgrupper sammansatta av ledamöter från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien. Utvärderingsgrupperna presenterar de mest lovande kandidaterna för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som sedan gör det slutliga urvalet av 25–30 forskare i november.

Vem kan nomineras?

Programmet är öppet för forskare inom samtliga vetenskapliga discipliner; medicin, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora/religionsvetenskap, liksom i gränssnitten däremellan. Forskare som nomineras till 2016 års utlysning ska ha erhållit doktorsexamen efter 1 januari 2008. Undantaget kan vara nominerade som erhållit sin doktorsexamen före 2008 och som på uppmaning kan dokumentera en föräldraledighet eller längre sjukskrivning som ägt rum efter doktorsexamen. D.v.s. det är möjligt att skjuta tillbaka datumet för doktorsexamen i samma utsträckning som föräldraledigheten/sjukskrivningen har varat.

Kontakt

Julia Holmvik
Forskningskoordinator
Tel: 08-673 95 72
09.00-16.00, måndag-fredag
julia.holmvik@kva.se