"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Professorsanslag

Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse har sedan 2007 samfinansierat ett flertal anslag till Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) för att stödja professorers forskning över 4–5-årsperioder: Söderbergs forskningsprofessurer i medicin och ekonomi. Sedan 2012 finansieras professuren i medicin endast av Torsten Söderbergs Stiftelse: Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin.

Anslagen bereds och beslutas av KVA efter peer-review-förfarande. Forskningsprofessurerna ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska eller ekonomiska området genom att möjliggöra för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning vid ett svenskt lärosäte, under fem år inom medicin och fyra år inom ekonomi.

Innehavare av Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin

Medicin 2015: Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, Karolinska Institutet
Medicin 2014: Kaj Blennow, Göteborgs universitet
Medicin 2013: Jonas Frisén, Karolinska Institutet
Medicin 2012: Patrik Ernfors, Karolinska Institutet

Innehavare av Söderbergs forskningsprofessur i ekonomi

Ekonomi 2014: Per Strömberg, Handelshögskolan i Stockholm
Ekonomi 2009: Torsten Persson, Stockholms universitet

Innehavare av Söderbergs forskningsprofessur i medicin

Medicin 2011: Lars Nyberg, Umeå universitet
Medicin 2010: Ole Kiehn, Karolinska Institutet
Medicin 2009: Sven Enerbäck, Göteborgs universitet, Mats Wahlgren, Karolinska Institutet
Medicin 2009: Christer Betsholtz, Karolinska Institutet
Medicin 2008: Nils-Göran Larsson, Karolinska Institutet

Nominering

Vid en utlysning av professorsanslag kontaktas berörda fakulteter direkt och inbjuds att nominera kandidater enligt bifogade instruktioner.

Kontakt

Cecilia Herbst
Forskningskoordinator
Tel: 08-673 96 19
09.00-16.00, måndag-fredag
cecilia.herbst@kva.se