"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Utlysningar

Akademien delar varje år ut medel för forskning och utbildning inom de flesta vetenskapliga ämnesområden samt sociala ändamål i form av stipendier, anslag, forskarutbyte, forskartjänster och professorsanslag.

Wallenberg Clinical Scholars – dags att nominera

De universitet som inbjuds att nominera till 2017 års Wallenberg Clinical Scholars ska inkomma med nomineringar senast den 1 oktober 2016.

Nominering sker via Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses webbplats

Akademien och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse driver tillsammans programmet Wallenberg Clinical Scholars. Målet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och få genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

Läs mer om Wallenberg Clinical Scholars

Wallenbergs akademiprogram i matematik – ansök/nominera nu!

Ansöknings-/nomineringsperioden för 2017 års anslag pågår mellan den 17 juni och 5 oktober 2016

Ansök på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses webbplats

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har tillsammans med Vetenskapsakademien startat ett program för att stötta matematisk forskning i Sverige. Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

Läs mer om Wallenbergs akademiprogram i matematik

Stipendier och anslag

Inom astronomi och rymdvetenskap, biologiska vetenskaper, fysik, geovetenskaper med geografi, humaniora, kemi, matematik, medicinska vetenskaper, samhällsvetenskaper och tekniska vetenskaper finns generell ansökan. Utöver den finns vissa särskilda stiftelser och forskarutbyten som delas ut inom samma områden.

Läs mer om stipendier och anslag

Internationella forskarutbyten

Inom de flesta naturvetenskapliga ämnesområden finns stipendier att söka för vistelse i Japan (postdoc-stipendier) eller Israel (Stiftelsen Müllerska resestipendiefonden).

Läs mer om forskarutbyten

Wallenberg Academy Fellows

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har i nära samarbete med fem kungliga akademier skapat ett program där landets mest lovande forskare får resurser för att utveckla sin verksamhet. Programmet omfattar unga forskare inom alla ämnesområden. Målsättningen med programmet är att ge unga forskare en arbetssituation som medger fokus på forskning och möjlighet att angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor. 

Läs mer om Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Clinical Fellows

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse stödjer sedan 2004 klinisk forskning genom forskarprogrammet Wallenberg Clinical Fellows (tidigare Kliniska forskarprogrammet), som främst vänder sig till yngre läkare.

Läs mer om Wallenberg Clinical Fellows

Professorsanslag

Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse har sedan 2007 samfinansierat ett flertal anslag till Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) för att stödja professorers forskning över 4–5-årsperioder. Forskningsprofessurerna ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska eller ekonomiska området genom att möjliggöra för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning vid ett svenskt lärosäte, under fem år inom medicin och fyra år inom ekonomi.

Läs mer om professorsanslag