"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Utlysningar

Akademien delar varje år ut medel för forskning och utbildning inom de flesta vetenskapliga ämnesområden samt sociala ändamål i form av stipendier, anslag, forskarutbyte, forskartjänster och professorsanslag.

Stipendier och anslag

Inom astronomi och rymdvetenskap, biologiska vetenskaper, fysik, geovetenskaper med geografi, humaniora, kemi, matematik, medicinska vetenskaper, samhällsvetenskaper och tekniska vetenskaper finns generell ansökan. Utöver den finns vissa särskilda stiftelser och forskarutbyten som delas ut inom samma områden.

Läs mer om stipendier och anslag

Internationella forskarutbyten

Inom de flesta naturvetenskapliga ämnesområden finns stipendier att söka för vistelse i Japan (postdoc-stipendier) eller Israel (Stiftelsen Müllerska resestipendiefonden).

Läs mer om forskarutbyten

Wallenberg Academy Fellows

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har i nära samarbete med fem kungliga akademier skapat ett program där landets mest lovande forskare får resurser för att utveckla sin verksamhet. Programmet omfattar unga forskare inom alla ämnesområden. Målsättningen med programmet är att ge unga forskare en arbetssituation som medger fokus på forskning och möjlighet att angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor. 

Läs mer om Wallenberg Academy Fellows

Wallenbergs matematikprogram

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har tillsammans med akademien startat ett program för att stötta matematisk forskning i Sverige. Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige. Programmet består av tre delprogram: postdokprogram för utresande unga forskare, postdokprogram för rekrytering av unga utländska forskare till Sverige samt gästforskarprogram för utländska forskare.

Läs mer om matematikprogrammet

Professorsanslag

Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse har sedan 2007 samfinansierat ett flertal anslag till Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) för att stödja professorers forskning över 4–5-årsperioder. Forskningsprofessurerna ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska eller ekonomiska området genom att möjliggöra för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning vid ett svenskt lärosäte, under fem år inom medicin och fyra år inom ekonomi.

Läs mer om professorsanslag

Kungl. Vetenskapsakademien