"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Utlysningar

Akademien delar varje år ut medel för forskning och utbildning inom de flesta vetenskapliga ämnesområden samt sociala ändamål i form av stipendier, anslag, forskarutbyte, forskartjänster och professorsanslag.

Stipendier och anslag

Inom astronomi och rymdvetenskap, biologiska vetenskaper, fysik, geovetenskaper med geografi, humaniora, kemi, matematik, medicinska vetenskaper, samhällsvetenskaper och tekniska vetenskaper finns generell ansökan. Utöver den finns vissa särskilda stiftelser och forskarutbyten som delas ut inom samma områden.

Läs mer om stipendier och anslag

Internationella forskarutbyten

Inom de flesta naturvetenskapliga ämnesområden finns stipendier att söka för vistelse i Japan (postdoc-stipendier) eller Israel (Stiftelsen Müllerska resestipendiefonden).

Läs mer om forskarutbyten

Wallenberg Academy Fellows

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har i nära samarbete med fem kungliga akademier skapat ett program där landets mest lovande forskare får resurser för att utveckla sin verksamhet. Programmet omfattar unga forskare inom alla ämnesområden. Målsättningen med programmet är att ge unga forskare en arbetssituation som medger fokus på forskning och möjlighet att angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor. 

Läs mer om Wallenberg Academy Fellows

Wallenbergs akademiprogram

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Vetenskapsakademien driver tillsammans Wallenbergs akademiprogram för att stötta klinisk och matematisk forskning i Sverige.  Satsningen omfattar två program för klinisk forskning och tre för matematik. Inom båda områdena finns program för såväl etablerade som yngre forskare.

Läs mer om programmen

Professorsanslag

Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse har sedan 2007 samfinansierat ett flertal anslag till Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) för att stödja professorers forskning över 4–5-årsperioder. Forskningsprofessurerna ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska eller ekonomiska området genom att möjliggöra för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning vid ett svenskt lärosäte, under fem år inom medicin och fyra år inom ekonomi.

Läs mer om professorsanslag