"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Pressrum

Välkommen till Kungl. Vetenskapsakademiens pressrum. Här presenteras information om pågående och kommande pressaktiviteter på akademien.

Nu kan du föranmäla dig till årets Nobelpresskonferenser

Nu är datum och tid fastslagna för presskonferenser i samband med offentliggörandet av Nobelprisen i Kemi och Fysik och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Det går nu att anmäla sig till dessa på Vetenskapsakademiens webbplats.

OBS! Föranmälan och press-ID krävs.

Foto: Markus Marcetic

 

Tid och plats

Nobelpriset i fysik - tisdag den 6 oktober tidigast kl. 11.45, Sessionssalen Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A. 
Anmälan

Nobelpriset i kemi – onsdag den 7 oktober tidigast kl. 11.45, Sessionssalen Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A.
Anmälan

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne – måndag den 12 oktober tidigast kl. 13.00, Sessionssalen Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4.
Anmälan

Se vägbeskrivning här.

Program

När Vetenskapskademiens ständige sekreterare tillkännager Nobelpriset  på presskonferensen kommer följande information att finnas tillgänglig kommer på http//kva.se och http://nobelprize.org

  • Websändning från presskonferensen (ingen registrering krävs)
  • Pressrelease på svenska och engelska
  • En illustrerad populärvetenskaplig information av priset på svenska och engelska
  • Scientific background av priset på engelska
  • Illustrationer, webblänkar och eventuell vidare information

Det är också möjligt att anmäla intresse för intervjuer med Vetenskapsakademiens experter i samband med varje presskonferens. Ange detta i din anmälan till presskonferensen.  

 

Ni missar väl inte att följa oss på Twitter? Kungl. Vetenskapsakademien finns på @vetenskapsakad

 

Kontakt

Hans Reuterskiöld
Pressansvarig
070-673 96 50
08-673 95 44
hans.reuterskiold@kva.se