"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Pressrum

Välkommen till Kungl. Vetenskapsakademiens pressrum. Här presenteras information om pågående och kommande pressaktiviteter på akademien.

Möjlighet att träffa årets Nobelpristagare i Fysik och Kemi, samt Ekonomipristagare

Kungliga Vetenskapsakademien bjuder in pressen till ett unikt tillfälle att träffa samtliga pristagare i Fysik och Kemi, samt årets Ekonomipristagare.

Den 7 december samlas 2014 års pristagare för en presskonferens som följs av möjlighet till enskilda intervjuer. 

Presskonferensen är endast för ackrediterade journalister. Vänligen ta med pressleg och giltig ID-handling.

Presskonferensen börjar klockan 9.00 och avslutas 10.30 efter enskilda intervjuer. 

Obligatorisk föranmälan med önskemål om intervju/intervjuer görs senast den 3 december i följande länk:

Anmälan presskonferens med pristagare

Dagen efter, den 8 december, håller pristagarna sina officiella Nobelföreläsningar vid Stockholms universitet. Press som vill närvara anmäler sig i förväg till pressansvarig Jessica Balksjö Nannini, på jessica.balksjo@kva.se, senast den 3 december. För ljud- eller bildupptagning krävs tillstånd som ges via pressansvarige i förväg. 

Klockan 8.45 öppnas salen, och det finns ingen möjlighet att förboka platser för åhörare. 

Mer information om Nobelföreläsningarna

Varmt välkomna!

 

Förra årets presskonferens på Kungliga Vetenskapsakademien med 2013 års Nobelpristagare i Fysik och Kemi, samt Ekonomipristagarna. Foto: Markus Marcetic

 

Nobelpriset® är av Nobelstiftelsen registrerat varumärke.
 

I år fyller Kungl. Vetenskapsakademien 275 år. Akademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.
 

Kontakt

Jessica Balksjö Nannini
Pressansvarig
070-673 96 50
08-673 95 44
jessica.balksjo@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien