"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Lärardagar

Akademien arrangerar inspirationsdagar för lärare i gymnasiet och grundskolan. Målet är att inspirera lärare genom att presentera spännande nyheter från forskningen inom naturvetenskap och matematik. Under höstlovet arrangeras också en lärardag i fysik och i april Ingvar Lindqvistdagen.

Inspirationsdagarna

Temadagarna arrangeras regionvis efter intresseanmälan från regionala utvecklingscentra och målet är att samla minst hundra lärare vid varje tillfälle. Deltagandet är avgiftsfritt, lunch och kaffe ingår, men bindande anmälan krävs. Inspirationsdagarna är anpassade för gymnasielärare, högstadielärare och rektorer. Givetvis är lärare från andra regioner än den där inspirationsdagen äger rum lika välkomna!

Inspirationsdagarna arrangeras i samarbete med Skolverket och finansieras genom bidrag från Skolverket, Wenner-Gren Stiftelserna, Kjell och Märta Beijers Stiftelse samt Sven och Dagmar Saléns stiftelse.

Inspirationsdagar hösten 2015

Klicka för högupplöst bild.Akademien fortsätter att anordna inspirationsdagar tillsammans med Skolverket under hösten 2015. Nytt tema för hösten är Naturvetenskapen och meningen med livet.

  • 22 oktober, Mora – Mikroorganismer i vår närmiljö
  • 3 november, Växjö – Naturvetenskapen och meningen med livet
  • 5 november, Värnamo – Nya material
  • 12 november, Västerås – Energi
  • 17 november, Avesta – Ljus
  • 25 november, Umeå – Utmaningar och möjligheter inom medicinsk forskning
  • 8 december, Varberg – Jordens resurser

Läs mer på Skolverkets webbplats

 

Tidigare års inspirationsdagar

Ett urval av tidigare års inspirationsdagar för lärare finns tillgängliga som video på KVATV
(Välj kategori Lärardagar). 

På Skolverkets webbplats finns program, temabeskrivningar och presentationer från flera av tidigare års inspirationsdagar.
Skolverket

Läs också om inspirerade lärare från tidigare inspirationsdagar:
Tema Jordens resurser hos Högskolan i Borås
Tema Östersjön hos Högskolan i Kristianstad 

Ingvar Lindqvistdagen

I samband med utdelningen av årets Ingvar Lindqvistpriser bjuder akademien in lärare och skolledare till en eftermiddag som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning. Årets pristagare presenterar sitt pedagogiska arbete och några av akademiens ledamöter föreläser om aktuella vetenskapliga ämnen. Ingvar Lindqvistdagen finansieras av Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. 

Mer information och anmälan publiceras i Kalendariet

Lärardag i fysik

För lärare i grundskolans senare del och på gymnasiet arrangeras under höstlovet en lärardag som tar upp dagens frontlinjer inom fysiken. I pauserna finns tillfälle till samtal med föreläsarna.

Mer information och anmälan publiceras i Kalendariet

Kontakt

Ingvar Isfeldt
Projektkoordinator
Tel: 08-673 95 51
ingvar.isfeldt@kva.se