"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Lärardagar

Akademien arrangerar inspirationsdagar för lärare i gymnasiet och grundskolan. Målet är att inspirera lärare genom att presentera spännande nyheter från forskningen inom naturvetenskap och matematik. Under höstlovet arrangeras också en lärardag i fysik och i april Ingvar Lindqvistdagen.

Inspirationsdagarna

 

Temadagarna arrangeras regionvis efter intresseanmälan från regionala utvecklingscentra och målet är att samla minst hundra lärare vid varje tillfälle. Deltagandet är avgiftsfritt, lunch och kaffe ingår, men bindande anmälan krävs. Inspirationsdagarna är anpassade för gymnasielärare, högstadielärare och rektorer. Givetvis är lärare från andra regioner än den där inspirationsdagen äger rum lika välkomna!

Inspirationsdagar hösten 2014

Inspirationsdagarna fortsätter i höst, då åtta dagar planeras. Ämnen, tider och platser meddelas senare.  Under våren genomfördes följande teman:

  • Livets ursprung och evolution
  • Mikroorganismer i vår närmiljö
  • Planeter och liv i universum
  • Östersjön – ett hotat innanhav (nytt)
  • Jordens resurser
  • Den mänskliga världens matematik
  • Vad är en människa?
  • Utmaningar och möjligheter inom medicinsk forskning
  • Jordens klimat – ett komplext system

Läs om inspirerade lärare på Göteborgs universitets webbplats

Inspirationsdagarna arrangeras i samarbete med Skolverket och finansieras genom bidrag från Skolverket, Wenner-Gren Stiftelserna, Kjell och Märta Beijers Stiftelse samt Sven och Dagmar Saléns stiftelse.

Ingvar Lindqvistdagen

I samband med utdelningen av årets Ingvar Lindqvistpriser bjuder akademien in lärare och skolledare till en eftermiddag som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning. Årets pristagare presenterar sitt pedagogiska arbete och några av akademiens ledamöter föreläser om aktuella vetenskapliga ämnen. Ingvar Lindqvistdagen finansieras av Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. 

Mer information och anmälan publiceras i Kalendariet

Lärardag i fysik

För lärare i grundskolans senare del och på gymnasiet arrangeras under höstlovet en lärardag som tar upp dagens frontlinjer inom fysiken. I pauserna finns tillfälle till samtal med föreläsarna.

Mer information och anmälan publiceras i Kalendariet

Kontakt

Ingvar Isfeldt
Projektkoordinator
+46 8 673 95 51
ingvar.isfeldt@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien