"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Lärardagar

Akademien arrangerar inspirationsdagar för lärare i gymnasiet och grundskolan. Målet är att inspirera lärare genom att presentera spännande nyheter från forskningen inom naturvetenskap och matematik. Under höstlovet arrangeras också en lärardag i fysik och i april Ingvar Lindqvistdagen.

Inspirationsdagarna

Temadagarna arrangeras regionvis efter intresseanmälan från regionala utvecklingscentra och målet är att samla minst hundra lärare vid varje tillfälle. Deltagandet är avgiftsfritt, lunch och kaffe ingår, men bindande anmälan krävs. Inspirationsdagarna är anpassade för gymnasielärare, högstadielärare och rektorer. Givetvis är lärare från andra regioner än den där inspirationsdagen äger rum lika välkomna!

Inspirationsdagarna arrangeras i samarbete med Skolverket och finansieras genom bidrag från Skolverket, Wenner-Gren Stiftelserna, Kjell och Märta Beijers Stiftelse samt Sven och Dagmar Saléns stiftelse.

Inspirationsdagar hösten 2014

Akademien fortsätter att anordna inspirationsdagar tillsammans med Skolverket och följande teman är planerade under hösten 2014:

12 nov: Östersjön – ett hotat innanhav – Karlshamn
Sista anmälningsdag 3 nov
(i samarbete med Kreativum Science Center)

18 nov: Mikroorganismer i vår närmiljö – Skövde
Sista anmälningsdag 10 nov
(i samarbete med Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde)

19 nov: Den mänskliga världens matematik – Jönköping
Sista anmälningsdag 10 nov
(i samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping)

26 nov: Utmaningar och möjligheter inom medicinsk forskning – Lund
Sista anmälningsdag 17 nov
(i samarbete med Science for Life Laboratory vid Uppsala universitet, Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet och FoU Skola, Kommunförbundet Skåne)

2 dec: Energi – Sundsvall
Sista anmälningsdag 21 nov
(i samarbete med Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, vid Mittuniversitetet)

3 dec – Livets molekyler och mekanismer – Örebro
Sista anmälningsdag 21 nov
(i samarbete med RUC – Regionalt utvecklingscentrum vid Örebro universitet)

Tidigare års inspirationsdagar

Ett urval av tidigare års inspirationsdagar för lärare finns tillgängliga som video på KVATV (välj kategori Lärardagar). 

Nedan hittar du artiklar om inspirerade lärare från tidigare inspirationsdagar:

Tema Jordens resurser hos Högskolan i Borås

Tema Östersjön hos Högskolan i Kristianstad

Ingvar Lindqvistdagen

I samband med utdelningen av årets Ingvar Lindqvistpriser bjuder akademien in lärare och skolledare till en eftermiddag som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning. Årets pristagare presenterar sitt pedagogiska arbete och några av akademiens ledamöter föreläser om aktuella vetenskapliga ämnen. Ingvar Lindqvistdagen finansieras av Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. 

Mer information och anmälan publiceras i Kalendariet

Lärardag i fysik

För lärare i grundskolans senare del och på gymnasiet arrangeras under höstlovet en lärardag som tar upp dagens frontlinjer inom fysiken. I pauserna finns tillfälle till samtal med föreläsarna.

Mer information och anmälan publiceras i Kalendariet

Kontakt

Ingvar Isfeldt
Projektkoordinator
+46 8 673 95 51
ingvar.isfeldt@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien