"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Söderbergska priset

Det Söderbergska priset är instiftat av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. Det tilldelas vartannat år till framstående forskare inom ekonomi eller rättsvetenskap genom Kungl. Vetenskapsakademien och vartannat år inom medicin genom Svenska Läkaresällskapet. Priset utdelas sedan 1987.

Söderbergska priset 2013

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att det Söderbergska priset inom rättsvetenskap 2013 på 1 miljon kronor tilldelas Maarit Jänterä-Jareborg, Juridiska institutionen, Uppsala universitet ”för hennes vetenskapliga insatser i den internationella familjerätten”.

Pressmeddelande

Nominering och utdelning

Förslag utarbetas av en prisgrupp, tillsatt av akademinämnden, och utdelningen sker under vintern till svensk medborgare eller utländsk medborgare verksam i Sverige.

2015 års pris utdelas inom de ekonomiska vetenskaperna.

Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- och studieverksamhet företrädesvis inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena.

Kontakt

Elin Jansson
Priskoordinator
08-673 97 40
elin.jansson@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien