"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nobelprisen

I enlighet med Alfred Nobels testamente utdelas sedan 1901 Nobelprisen i fysik och kemi av Vetenskapsakademien. Prisutdelningen sker den 10 december, årsdagen av Alfred Nobels död. De vetenskapliga prisen kan delas av högst tre mottagare per pris. Pristagarna offentliggörs varje år i mitten av oktober på akademiens och Nobelstiftelsens webbplatser direkt efter att de utsetts. Sedan 1969 delar akademien också ut Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, som presenteras under menyn Ekonomipriset.

Nobelpriset i fysik 2013

Illustration: Johan JarnestadKungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2013 till François Englert, Université Libre de Bruxelles, Bryssel, Belgien och Peter W. Higgs, University of Edinburgh, Storbritannien ”för den teoretiska upptäckten av en mekanism som bidrar till förståelsen av massans ursprung hos subatomära partiklar, och som nyligen, genom upptäckten av den förutsagda fundamentala partikeln, bekräftats av ATLAS- och CMS-experimenten vid CERN:s accelerator LHC”.

Pressmeddelande 
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

 

Läs mer om årets fysikpris i Physica Scripta

The Higgs Bridge
Comprehensive review article by Roland E. Allen that provides an accessible overview of the science of the Higgs Boson, including how it affects the Standard Model, and what it could mean for our future understanding of the universe.

Nobel Symposium 154: Physics of the Large Hadron Collider
A topical issue featuring papers from the invited speakers at this annual event.

Physica Scriptas webbplats

Nobelpriset i kemi 2013

Illustration: Johan JarnestadKungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2013 till Martin Karplus, Université de Strasbourg, Frankrike och Harvard University, Cambridge, MA, USA, Michael Levitt, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA och Arieh Warshel, University of Southern California,Los Angeles, CA, USA ”för utvecklandet av flerskalemodeller för komplexa kemiska system”.

Pressmeddelande 
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf) 

Nobelaffischer

För vad har Nobelpristagarna fått världens mest prestigefyllda pris? De populärvetenskapliga Nobelprisaffischerna förklarar vad priserna handlar om. 

Nobelaffischerna

Prisföreläsningar

Dagarna före utdelningen den 10 december håller varje pristagare en prisföreläsning. Sedan 1999 kan man se prisföreläsningarna via Internet från Nobelprize.org. Dessutom håller priskommittéernas ledamöter allmänna populärvetenskapliga föreläsningar om Nobelpristagarnas forskning under rubriken ”För vad fick de Nobelpris?” på akademien samma vecka som pristagarna utsetts.

 

 Nominering och utdelning

Marie Curie, Nobelpristagare i fysik 1903 och kemi 1911.Nominering och val av Nobelpristagare i fysik och kemi sköts till största delen av akademiens Nobelpriskommittéer. Varje år inbjuder kommittéerna tusentals vetenskapsmän, ledamöter och universitetsprofessorer i ett stort antal länder att inkomma med förslag till Nobelpriskandidater för det kommande året. Akademiledamöter och tidigare Nobelpristagare har också rätt att föreslå kandidater.

De inkomna förslagen granskas sedan av respektive kommitté med bistånd av särskilt utsedda experter. Då kommittéerna gjort sitt val bland de föreslagna priskandidaterna och underställt akademien förslagen, sker det slutliga valet av pristagare genom omröstning. Akademiens beslut tillkännages och publiceras på akademiens och Nobelstiftelsens webbplatser direkt efter omröstningen i mitten av oktober varje år.

Mer information

Nobelprize.org (alla priser)
Nobelmuseet, Stockholm 
Karolinska Institutet (medicin)
Svenska Akademien (litteratur)
Norska Nobelinstitutet (fred) 

Kungl. Vetenskapsakademien