"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Nobelprisen

I enlighet med Alfred Nobels testamente utdelas sedan 1901 Nobelprisen i fysik och kemi av Vetenskapsakademien. Prisutdelningen sker den 10 december, årsdagen av Alfred Nobels död. De vetenskapliga prisen kan delas av högst tre mottagare per pris. Pristagarna offentliggörs varje år i mitten av oktober på akademiens och Nobelstiftelsens webbplatser direkt efter att de utsetts. Sedan 1969 delar akademien också ut Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, som presenteras under menyn Ekonomipriset.

Nobelpriset i kemi 2014

Bild: Science 313:1642–1645.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2014 till Eric Betzig, Janelia Research Campus, Howard Hughes Medical Institute, Ashburn, VA, USA, Stefan W. Hell, Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, Göttingen och Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg, Tyskland och William E. Moerner, Stanford University, Stanford, CA, USA ”för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

Nobelpriset i fysik 2014

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2014 till Isamu Akasaki, Meijo University, Nagoya, Japan och Nagoya University, Japan, Hiroshi Amano, Nagoya University, Japan och Shuji Nakamura, University of California, Santa Barbara, CA, USA ”för uppfinningen av effektiva blå lysdioder vilka möjliggjort ljusstarka och energisnåla vita ljuskällor”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)
Scientific Background (pdf)

Nobelaffischer

För vad har Nobelpristagarna fått världens mest prestigefyllda pris? De populärvetenskapliga Nobelprisaffischerna förklarar vad priserna handlar om. 

Nobelaffischerna

 

Prisföreläsningar

Dagarna före utdelningen den 10 december håller varje pristagare en prisföreläsning. Sedan 1999 kan man se prisföreläsningarna via Internet från Nobelprize.org. Årets pristagare i fysik, kemi och ekonomiska vetenskaper håller sina officiella prisföreläsningar 8 december på Aula Magna i Stockholm och kan ses live på kva.se. De kommer också finnas tillgängliga i efterhand på KVATV.

Prisföreläsningarna 2014

 

 Nominering och utdelning

Marie Curie, Nobelpristagare i fysik 1903 och kemi 1911.Nominering och val av Nobelpristagare i fysik och kemi sköts till största delen av akademiens Nobelpriskommittéer. Varje år inbjuder kommittéerna tusentals vetenskapsmän, ledamöter och universitetsprofessorer i ett stort antal länder att inkomma med förslag till Nobelpriskandidater för det kommande året. Akademiledamöter och tidigare Nobelpristagare har också rätt att föreslå kandidater.

De inkomna förslagen granskas sedan av respektive kommitté med bistånd av särskilt utsedda experter. Då kommittéerna gjort sitt val bland de föreslagna priskandidaterna och underställt akademien förslagen, sker det slutliga valet av pristagare genom omröstning. Akademiens beslut tillkännages och publiceras på akademiens och Nobelstiftelsens webbplatser direkt efter omröstningen i mitten av oktober varje år.

 

 Mer information

Nobelprize.org (alla priser)
Nobelmuseet, Stockholm 
Karolinska Institutet (medicin)
Svenska Akademien (litteratur)
Norska Nobelinstitutet (fred)