"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Crafoordpriset

Anna-Greta och Holger Crafoords fond stiftades 1980 och det första Crafoordpriset utdelades 1982. Priset ska främja grundforskning inom astronomi och matematik, geovetenskaper, biovetenskaper (med särskild tyngdpunkt på ekologi) och polyartrit (t.ex. ledgångsreumatism).

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i geovetenskaper 2014 till Peter Molnar,University of Colorado Boulder, CO, USA

”för hans banbrytande bidrag till förståelsen av global tektonik, särskilt kontinenters deformation och bergskedjors struktur och utveckling, samt tektoniska processers inverkan på ocean-atmosfärscirkulation och klimat.”

Pressmeddelande

Crafoorddagarna 2014

Crafoorddagarna 2014 kommer att hållas i Stockholm och Lund från 5 till 7 maj.

Måndag 5 maj
Prissymposium på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm

Tisdag 6 maj
Prisutdelningsceremoni på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm i H.M. Konungens och H.M. Drottningens närvaro.

Onsdag 7 maj
Prisföreläsning på Lunds universitet.

Läs mer i programmet

Crafoorddagarna 2–3 maj 2013

Den 2 maj delades Crafoordpriset 2013 ut under en ceremoni  på akademien  i H.M. Konungens närvaro. Prisföreläsningar och prissymposiet From genes and environment to pathogenetic mechanisms and treatment of autoimmune diseases hölls den 3 maj på Nobel Forum, Karolinska Institutet.

Se alla föreläsningar på KVATV.se 
(sök på evenemangets titel) Genes, environment and immunity in the development of rheumatoid arthritis
Lars Klareskog, Karolinska Institutet, Stockholm, Crafoordpristagare 2013 

Prisområden

De prisområden som utvalts är tänkta att komplettera Nobelprisens. Priset utdelas inom ett prisområde per år enligt den fastställda turordningen

  • astronomi och matematik
  • geovetenskaper
  • biovetenskaper
  • astronomi och matematik osv.

Priset utdelas inom polyartrit endast då en särskild utredning visat att sådana vetenskapliga framsteg gjorts, att ett pris är motiverat.

Nominering och utdelning

Förslag på forskningsområde lämnas till akademien under våren året före utdelningsåret av den prisgrupp, som består av de klasser inom akademien som ämnesmässigt berörs. När akademien under hösten fattat sitt beslut får prisgruppen i uppdrag att inkomma med förslag till pristagare.

Crafoordpristagaren i matematik 2008, Edward Witten. Foto: Andrea Westerdahl/KVAPriset bör utdelas odelat till en person, men kan delas på högst tre. Samtidigt börjar ansökningarna om forskningsanslagen, som kan sökas av såväl enskilda som av institutioner för vetenskaplig utrustning och verksamhet, publicering av vetenskapliga arbeten, vetenskapliga konferenser och symposier, studieresor utomlands för svenska forskare samt för andra insatser som främjar forskningen inom prisområdet.

Beslut om pristagare och anslagsmottagare fattas av akademien under våren samma år som priset utdelas. 

 

 

 

 

Kungl. Vetenskapsakademien