"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Kalendarium

2015

Oktober

 • Offentliggörande av Ekonomipriset 2015

  2015-10-12 Presskonferenser Journalister välkomnas till offentliggörandet av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfreds Nobels minne 2015. Presskonferensen startar tidigast kl. 13.00 CET. OBS! Föranmälan och press-ID krävs.
 • Årets Ekonomipris

  2015-10-13 Populärvetenskapliga föreläsningar Populärvetenskaplig lunchföreläsning om Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne med ledamöter från Ekonomipriskommittén. 
 • Geotermisk energi – bidrag till Sveriges energiförsörjning?

  2015-10-19 Workshoppar Geotermisk energi, som genereras av radioaktivt sönderfall i jordens inre och av solstrålning, finns lagrad i och under jordskorpan. Energiformen bidrar än så länge marginellt till världens energiförsörjning, men potentialen är stor och dagens tekniska utveckling öppnar nya möjligheter.
 • Vårt trådlösa samhälle – möjligheter och begränsningar

  2015-10-21 Populärvetenskapliga seminarier En framtidsvision om det ”uppkopplade samhället” med systembegränsningar som radiofrekvenstillgång, samexistensproblem, teknikutmaningar, men också om internationell samverkan samt en historisk översikt med anledning av att det är 100 år sedan Union Radio-Scientifique Internationale, URSI, bildades.
 • Mikroorganismer i vår närmiljö

  2015-10-22 Lärardagar Välkommen till en av höstens sju avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Astronomdagarna

  2015-10-22 Vetenskapliga symposier Astronomdagarna is a scientific meeting held every two years, bringing together astronomers from different Swedish institutes and others interested in astronomy, in an atmosphere designed to promote scientific exchange.
 • Light in the service of mankind – from the cosmic to the nanoscale

  2015-10-22 Vetenskapliga symposier Light in the service of mankind – from the cosmic to the nanoscale World-leading scientists discuss the generation and applications of light, in a meeting commemorating the 275 year anniversary of the Royal Swedish Academy of Sciences. The year 2015 is appointed “the International Year of Light” aiming to raise awareness of the achievements of light science and its applications, and its importance to humankind.
 • Nordenmarkföreläsning

  2015-10-22 Populärvetenskapliga föreläsningar Årets Nordenmarkföreläsning hålls under Astronomdagarna i Uppsala. Föreläsare är Maria Sundin, Göteborgs universitet. Maria Sundins forskning handlar bland annat om datorsimuleringar av galaxer. Hon har även jobbat mycket med radio/tv/dagspress och från våren 2014 medverkar hon regelbundet i radioprogrammet ”Christer och Morgan rapporterar” i P3.
 • Lärardag i fysik

  2015-10-28 Lärardagar Kometer, karuseller & allmän relativitet 100 år. Kungl. Vetenskapsakademien inbjuder lärare, skolledare och andra intresserade till årets lärardag i fysik. Lyssna på och träffa fysiker från forskningsfronten.
 • Health anxiety
  Mechanisms, diagnostic issues and psychological treatment

  2015-10-29 Vetenskapliga symposier This symposium will give insights in mechanisms underlying health anxiety and how these mechanisms can be effectively targeted with psychological treatment including recently developed Internet-based treatments.

November

 • Naturvetenskapen och meningen med livet

  2015-11-03 Lärardagar Välkommen till en av höstens sju avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Strålningsriskerna för slutförvar för använt kärnbränsle

  2015-11-03 Vetenskapliga seminarier Vad blir konsekvensen för människor och biota om dosgränsen överskrids?
 • Nya material

  2015-11-05 Lärardagar Välkommen till en av höstens sju avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Education, sustainable development, and the challenges of climate change

  2015-11-05 Populärvetenskapliga föreläsningar Doreen Stabinsky, Zennström Visiting professor in Climate Change Leadership at Uppsala University, will give a lecture on education for sustainable development. The lecture will be followed by questions and the award of the Swedish National Committee for Geography’s prize for geography teachers (in Swedish).
 • Ordinarie sammankomst november

  2015-11-11 Sammankomster Sammanträde för Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter. Notera att den ordinarie sammankomsten endast är öppen för akademiledamöter.
 • Climate change, ocean warming, land ice melt and sea level rise

  2015-11-11 Populärvetenskapliga föreläsningar Open Academy Lecture by Anny Cazenave. Anny Cazenave is a French space geodesist and one of the pioneers in satellite altimetry as well as lead author of the IPCC 4th and 5th assessment reports. 
 • Energi

  2015-11-12 Lärardagar Välkommen till en av höstens sju avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Light & life

  2015-11-12 Vetenskapliga symposier The year 2015 is appointed “the International Year of Light” aiming to raise awareness of the achievements of light science and its applications, and its importance to humankind. This symposium is about the importance of light for life and how light is the energy of life. 
 • Ljus

  2015-11-17 Lärardagar Välkommen till en av höstens sju avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Effects of ocean acidification on ecosystems and human societies:
  Swedish research capacity and prospects for national and international collaboration

  2015-11-24 Workshoppar This workshop will gather Swedish scientists to make analytical contributions to a selection of research questions related to ocean acidification and dealt with by the international programme Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystems Research (IMBER). 
 • Utmaningar och möjligheter inom medicinsk forskning

  2015-11-25 Lärardagar Välkommen till en av höstens sju avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Public understanding and engagement in science

  2015-11-25 Vetenskapliga symposier Invited international speakers and representatives from key Swedish organisations will present and discuss developments in this area.

December

 • Jordens resurser

  2015-12-08 Lärardagar Välkommen till en av höstens sju avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • The Nobel Lectures 2015

  2015-12-08 Vetenskapliga föreläsningar The official Nobel Lectures held by this year’s Nobel Laureates in Physics and Chemistry, and the Laureate/s in Economic Sciences. The Nobel lectures are free of charge and open to the public.
 • Ordinarie sammankomst december

  2015-12-16 Sammankomster Sammanträde för Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter. Notera att den ordinarie sammankomsten endast är öppen för akademiledamöter.
 • Statistiska analyser i vetenskapliga studier:
  Kris, debatt, åtgärder

  2015-12-16 Populärvetenskapliga föreläsningar Öppen akademiföreläsning med Olle Häggström, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Olle Häggström är professor i matematisk statistik. Han är författare bl.a. till böckerna Slumpens skördar (2004), Riktig vetenskap och dåliga imitationer (2008) och Here Be Dragons: Science, Technology and the Future of Humanity (kommer i januari 2016).
Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om akademiens kommande evenemang: anmäl din e-post här

Läs mer om KVA-institutionernas evenemang:
Beijerinstitutet

Bergianska trädgården
Institut Mittag-Leffler