"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Kalendarium

2014

Oktober

 • Ocean acidification

  2014-10-28 Vetenskapliga symposier The symposium will focus on the knowledge regarding the ocean acidification and its effect on the ecosystem in Swedish waters, but also what information is needed to assess ocean acidification impacts on the community and how this can be minimized.
 • Lärardag i fysik

  2014-10-29 Lärardagar Kungl. Vetenskapsakademien inbjuder lärare, skolledare och andra intresserade till årets lärardag i fysik. Lyssna på och träffa fysiker från forskningsfronten.
 • The role of exposure treatment in functional somatic disorders

  2014-10-30 Scientific symposia In this symposium, leading researchers will present why and how exposure can be conducted in the treatment of functional somatic disorders and possible mechanisms through which it may work. The role of the Internet in the dissemination of exposure based cognitive behaviour therapy is also discussed.

November

 • Fossilfria transporter

  2014-11-05 Workshoppar Akademiens energiutskotts workshop om fossilfria transporter. Vad är möjligt inom 15 år? Målsättningen med workshopen är att identifiera vilka möjligheter vi har att reducera användningen av fossila bränslen inom transportsektorn.
 • Formal methods in philosophy

  2014-11-07 Workshops The use of logical and mathematical methods in philosophy has increased significantly during the last hundred years. Such use can lead to sharpened distinctions and improved argumentation, and it has strengthened the interaction between philosophy and other disciplines using mathematical modelling.
 • Zombier, kvantbiologi, extrema hjärnor och kreativa psykoser

  2014-11-10 Populärvetenskapliga seminarier Välkommen till höstens Pi-föreläsningar och en populärvetenskaplig kväll om förbluffande forskning och fantastiska förklaringar!
 • Crystallography – present and future

  2014-11-11 Vetenskapliga symposier Detta symposium är en del i firandet av International Year of Crystallography 2014 och hålls i Lund där två världsunika anläggningar för att bedriva bl.a. kristallografisk forskning nu byggs upp, MAX-IV och ESS.
 • Rossbypriset:
  Prisutdelningen samt seminarium med prisföreläsning

  2014-11-12 Prisutdelningar Rossbypriset delas ut till minne av professor Carl-Gustaf Rossby, för betydelsefulla vetenskapliga insatser med anknytning till nordisk geofysik.
 • Ordinarie sammankomst november

  2014-11-12 Sammankomster Sammanträde för Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter. Notera att den ordinarie sammankomsten endast är öppen för akademiledamöter.
 • Shale gas as a potential resource in Europe: Opportunities and challenges

  2014-11-12 Scientific lectures Open lecture by John Ludden, Executive Director British Geological Survey (BGS) UK.
 • Sweden-Japan Academic Network

  2014-11-13 Konferenser If you are interested in studying, doing a postdoc or working in Japan, this event is for you. Swedish researchers and others interested in science in Japan are most welcome to attend.
 • Sonja Kovalevskydagarna 2014 – två dagar med matematik för gymnasieelever

  2014-11-14 Konferenser Konferensen består av föreläsningar, workshops, problemlösning och sociala aktiviteter. I samband med konferensen delas även Sonja Kovalevskypriset ut.
 • Nordic nutrition recommendations 5th ed: International and national perspectives

  2014-11-25 Scientific symposia This symposium will highlight the process of evaluating scientific evidence for the purpose of generating nutrition recommendations and discuss methodological challenges.

December

 • Press Conference during the Nobel week 2014 at the Royal Swedish Academy of Sciences

  2014-12-07 Press conferences Press Conference Sunday 7 december at 9 am CET for the Nobel Laureates in Physics and Chemistry, and the Laureate in Economic Sciences. Individual interviews are held after the Press Conference at 9:30 to 10:30 am CET. Preregistration is required. Live webcast 09:00-09:30 CET.
 • The Nobel Lectures 2014

  2014-12-08 Vetenskapliga föreläsningar The official Nobel Lectures held by this year’s Nobel Laureates in Physics and Chemistry, and the Laureates in Economic Sciences.
 • Ordinarie sammankomst december

  2014-12-17 Sammankomster Sammanträde för Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter. Notera att den ordinarie sammankomsten endast är öppen för akademiledamöter.
 • Open lecture in engineering sciences

  2014-12-17 Scientific lectures Speaker and abstract will be published later.
 • 2015

Februari

 • Marine Research

  2015-02-17 Vetenskapliga symposier We gather world leading and prominent local scientists to present the present state of the art in several marine research fields, in a meeting commemorating the 275 year anniversary of the Royal Swedish Academy of Sciences.
Kontakt
Programkoordinator
program@kva.se
Kungl. Vetenskapsakademien