"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Kalendarium

2014

November

December

Februari

  • Maritime Research

    2015-02-17 Vetenskapliga symposier We gather world leading and prominent local scientists to present the present state of the art in several marine research fields, in a meeting commemorating the 275 year anniversary of the Royal Swedish Academy of Sciences.

April

Kontakt
Programkoordinator
program@kva.se
Kungl. Vetenskapsakademien