"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Kalendarium

2015

April

 • Akademien stängd under påsken

  2015-04-02 Generellt Akademiens kansli stänger kl. 16.00 den 1 april och öppnar åter kl. 09.00 den 7 april.
 • Livets ursprung och evolution

  2015-04-07 Lärardagar Välkommen till en av vårens sju avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Ordinarie sammankomst april

  2015-04-08 Sammankomster Sammanträde för Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter. Notera att den ordinarie sammankomsten endast är öppen för akademiledamöter.
 • Ljus och lasrar
  Tillämpningar inom miljö, ekologi och medicinområdena

  2015-04-08 Populärvetenskapliga föreläsningar Öppen akademiföreläsning med Sune Svanberg, professor i atomfysik vid Lunds universitet samt ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.
 • Nya material

  2015-04-09 Lärardagar Välkommen till en av vårens sju avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Teknik- och vetenskapshistoriska dagar

  2015-04-15 Konferenser Konferensen anordnas vartannat år och riktar sig till doktorander och forskare inom teknik- och vetenskapshistoria och angränsande forskningsfält samt till personer verksamma inom museisektorn.
 • The digital body in a digital world
  Communication and visualisation technology serving humans

  2015-04-22 Vetenskapliga symposier On the 22nd and 23rd of April 2015, we gather world leading scientists and experts that develop and utilize novel technology achievements to serve mankind in different ways, in a meeting commemorating the 275 year anniversary of the Royal Swedish Academy of Sciences.
 • Livets molekyler och mekanismer

  2015-04-23 Lärardagar Välkommen till en av vårens sju avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.

Maj

Juni

 • Aging of societies, bodies and minds:
  Trends, evolution of functions and health

  2015-06-02 Vetenskapliga symposier The lifespan of humans is steadily increasing in most countries, which will have fundamental implications for our society in the future. World-leading scientists discuss this development, in a meeting commemorating the 275 year anniversary of the Royal Swedish Academy of Sciences.
 • Ordinarie sammankomst juni

  2015-06-10 Sammankomster Sammanträde för Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter. Notera att den ordinarie sammankomsten endast är öppen för akademiledamöter.
 • Brown fat: a hot (t)issue

  2015-06-10 Vetenskapliga föreläsningar Open lecture by Barbara Cannon, President of the Royal Swedish Academy of Sciences.
 • Kleindagarna

  2015-06-12 Lärardagar Under Kleindagarna umgås och samverkar gymnasielärare och högskolelärare för att utveckla lektioner för gymnasieskolan.

September

 • Ordinarie sammankomst september

  2015-09-09 Sammankomster Sammanträde för Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter. Notera att den ordinarie sammankomsten endast är öppen för akademiledamöter.

Oktober

 • Ordinarie sammankomst oktober

  2015-10-07 Sammankomster Sammanträde för Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter. Notera att den ordinarie sammankomsten endast är öppen för akademiledamöter.

November

 • Ordinarie sammankomst november

  2015-11-11 Sammankomster Sammanträde för Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter. Notera att den ordinarie sammankomsten endast är öppen för akademiledamöter.

December

 • The Nobel Lectures 2015

  2015-12-08 Vetenskapliga föreläsningar The official Nobel Lectures held by this year’s Nobel Laureates in Physics and Chemistry, and the Laureate/s in Economic Sciences. The Nobel lectures are free of charge and open to the public.
 • Ordinarie sammankomst december

  2015-12-16 Sammankomster Sammanträde för Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter. Notera att den ordinarie sammankomsten endast är öppen för akademiledamöter.
Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se