"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Pressmeddelanden

December

November

Oktober

 • Ekonomipriset 2008

  2008-10-13 Pressmeddelande: Årets pristagare belönas för sin forskning om utrikeshandel och ekonomisk geografi. Han har visat hur stordriftsfördelar påverkar handelsmönster och lokalisering av ekonomisk verksamhet.
 • Nobelpriset i kemi 2008

  2008-10-08 Pressmeddelande: Det grönt fluorescerande proteinet, GFP, har sedan upptäckten 1962 gått från att vara ett märkligt fenomen i en vacker manet, till att bli ett av biovetenskapens viktigaste verktyg. Med hjälp av GFP kan forskare följa tidigare osynliga biologiska förlopp.
 • Nobelpriset i fysik 2008

  2008-10-07 Pressmeddelande: Varför finns det någonting istället för ingenting? Varför finns det så många olika elementarpartiklar? Årets Nobelpristagare har kommit med teoretiska insikter som har gett en djupare förståelse för vad som händer djupt inne i materiens minsta vrår.

September

Augusti

Juli

 • Tolv av Sveriges främsta yngre forskare får akademiens forskartjänster

  2008-07-02 Pressmeddelande: Med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kan akademien erbjuda tolv av de främsta yngre forskarna i Sverige forskartjänster inom naturvetenskap och teknik under fem år. Detta ska ge dem möjlighet att ägna en större del av sin tid åt forskning.

Juni

 • Beatrice Malmer blir första akademiforskaren i klinisk onkologi

  2008-06-13 Pressmeddelande: Akademiens första särskilda forskartjänst i klinisk onkologi (cancerforskning) har tilldelats docent Beatrice Malmer, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet. Tjänsten löper i fem år och finansieras av stiftelsen Acta Oncolgica.

Maj

 • Christer Fuglesang föreläser på Vetenskapsakademien

  2008-05-20 Pressmeddelande: Sveriges ende astronaut, som också är docent i experimentell partikelfysik, resonerar kring frågan om vi bör satsa på bemannade eller obemannade rymdfärder. Hans arbete vid rymdstationen ISS under 2006 sätts i perspektiv till framtida aktiviteter i rymden
 • H.M. Konungen inviger ”Planeten jorden” den 26 maj

  2008-05-19 Pressmeddelande: Konungen är internationell beskyddare för ”International Year of Planet Earth”, ett globalt initiativ grundat av UNESCO och Internationella geologunionen. Invigningen sker i Beijersalen kl 11:00 och åtföljs av föredrag riktade mot medier och allmänhet.
 • Rolf Schockprisen 2008

  2008-05-11 Pressmeddelande: Filosofen Thomas Nagel, New York University, NY, USA, matematikern Endre Szemerédi, Rutgers, The State University of New Jersey, NJ, USA, konstnären Mona Hatoum och musikern Gidon Kremer tilldelas Rolf Schockprisen 2008.

April

 • Kan solenergi lösa världens framtida energibehov?

  2008-04-30 Pressmeddelande: Denna fråga behandlas under ett internationellt solsymposium på Kungl. Vetenskapsakademien den 5 maj. Om så bara 1% av jordens öknar användes för solenergi skulle detta kunna täcka elektricitetsbehovet för 10 miljarder människor.

Mars

 • Sveriges största nationella forskarpriser offentliggjorda

  2008-03-31 Pressmeddelande: Göran Gustafssonprisen – de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning – anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. De fem pristagarna får dela på 23 miljoner kronor.
 • Hearing om biodrivmedel 9 april

  2008-03-30 Pressmeddelande: Debatten om vad vi ska driva våra fordon med har gått het den senaste tiden, men vad betyder alla siffror och enheter? Vad kan Sverige göra för att driva utvecklingen framåt? Trots att trafiken ökar för varje år måste de totala växthusgasutsläppen minska

Februari

 • Svenska forskare belönas för forskningsinsatser

  2008-02-24 Pressmeddelande: Fyra svenska forskare hedras med priser och belöningar från Kungl. Vetenskapsakademien för sina forskningsinsatser inom kvantkaos hos atomer, nanofysik, högklassig kombinatorik samt populationsgenetik och evolutionär anpassning hos träd.
 • Tobias Priset – nytt vetenskapligt pris för forskning kring benmärgstransplantation

  2008-02-19 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har fått i uppdrag av Tobias Stiftelsen att utse mottagare till ett nyinrättat vetenskapligt pris för forskning rörande problem av betydelse för benmärgstransplantation.
 • Ingvar Lindqvistprisen 2008

  2008-02-14 Pressmeddelande: Fem lärare från Stockholm, Skövde, Sundsvall och Sandviken får årets lärarpris för sina engagerade insatser i matematik, fysik, kemi och biologi. Prissumman är på 25.000 kr per prisområde och 20.000 kr till respektive skola.

Januari

 • Söderbergs forskningsprofessur i medicin tillsatt

  2008-01-31 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Söderbergs donationsprofessur i medicinsk forskning till Nils-Göran Larsson vid Karolinska Institutet. Larssons forskningsinriktning har hittills legat inom studiet av mitokondrier.
 • Förslag till forskningsstrategi 2009–2012

  2008-01-28 Pressmeddelande: Vetenskapsakademien har inlämnat ett remissvar till regeringen hur Sverige bör stärka sin forskning under de kommande fyra åren, både nationellt och internationellt. Nedanstående nio punkter sammanfattar det förslag som i sin helhet bifogas detta utskick.
 • Priser och belöningar till svenska forskare

  2008-01-24 Pressmeddelande: Fem svenska forskare belönas av akademien för insatser inom vitt skilda områden, såsom mitokondriestudier (cellernas ”kraftstationer”), författarskap, översättning av kinesisk litteratur, ekonometriska teorier och laserbaserad partikelacceleration.
 • Crafoordpriset i matematik och astronomi 2008

  2008-01-16 Pressmeddelande: Årets pris tilldelas Maxim Kontsevich, Edward Witten och Rashid Alievich Sunyaev. Det belönar matematiska upptäckter av betydelse för de grundläggande naturlagarna, samt forskning om svarta hål och det tidiga universum.
 • Crafoordpriset 2008: matematik och astronomi

  2008-01-15 Pressmeddelande: På torsdag den 17 januari 2008, kl. 08:00 (svensk tid) offentliggörs årets Crafoordpristagare, som i år rör områdena matematik och astronomi. Pressmeddelande och populärvetenskapligt material skickas då ut och sakkunniga finns tillgängliga per telefon.