"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Pressmeddelande 2013-04-04
 

Göran Gustafssonprisen 2013 – Några av Sveriges främsta unga forskare belönas

Göran Gustafssonprisen hör till de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Årets fem pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor och belönas för sin forskning om stokastiska optimeringsproblem, snabbare och mindre elektronik, sätt att bekämpa sjukdomsframkallande bakterier, skräddarsydda behandlingar och målsökande substanser som kan bota cancer.

2013 års Göran Gustafssonpriser tilldelas inom:

Matematik

Foto: Johan Lundbergtill Johan Wästlund, docent i matematik, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet,

"för hans uppmärksammade bidrag till teorin för stokastiska optimeringsproblem, särskilt vad
gäller handelsresandeproblemet ".

Kontakt
073-500 25 83
wastlund@chalmers.se
Fysik

Foto: Peter Modin

till Mats Fahlman, professor i ytors fysik och kemi, Linköpings universitet,

”för forskning inom enkristallina filmer av organiska halvledare och multilager för tillämpningar inom organisk elektronik och spinntronik”

Kontakt
070-265 33 22
mafah@ifm.liu.se Kemi

Foto: Dan Johnelstill Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi, Umeå universitet,

”för hans arbete med utveckling av nya organiska substanser som verktyg för bekämpning av bakteriella infektioner och amyloidsjukdomar”

Kontakt
070-397 90 97
fredrik.almqvist@chem.umu.se
 Molekylärbiologi

till Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik, Uppsala universitet,

”för sina studier av däggdjurs arvsmassa, vilka lett till identifiering av de delar i arvsmassan som är funktionella”

Kontakt
070-167 95 52
kersli@broadinstitute.orgMedicin

Foto: Ulf Sirborntill Thomas Helleday, professor i translationell medicinsk forskning och kemisk biologi, Karolinska Institutet,

”för sitt imponerande arbete med att ta fram nya cancerläkemedel inriktade på defekta DNA-reparationsmekanismer i cancerceller”

Kontakt
070-024 84 53
thomas.helleday@ki.se  

Prissumma: Varje pristagare får totalt 4,75 miljoner kronor, fördelat på 4,5 Mkr i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 250 000 kronor.

Prisutdelning: fredag 5 april på Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i Konserthuset.

Pressbilder och populärvetenskapliga texter om pristagarnas forskning finns under Dokument till höger.

Göran Gustafssonprisen utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också delar ut prisen under sin högtidsdag.