"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Pressmeddelanden

November

Oktober

 • Ekonomipriset 2013

  2013-10-14 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels Minne 2013 till Eugene F. Fama , University of Chicago, IL, USA, Lars Peter Hansen , University of Chicago, IL, USA och Robert J. Shiller , Yale University, New Haven, CT, USA
 • Nobelpriset i kemi 2013

  2013-10-09 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2013 till Martin Karplus , Université de Strasbourg, Frankrike och Harvard University, Cambridge, MA, USA Michael Levitt , Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA och Arieh Warshel , University of Southern California,Los Angeles, CA, USA
 • Nobelpriset i fysik 2013

  2013-10-08 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2013 till François Englert , Université Libre de Bruxelles, Bryssel, Belgien och Peter W. Higgs , University of Edinburgh, Storbritannien

September

 • Climate change: Bert Bolin and Beyond

  2013-09-10 Pressmeddelande: Den 26 september 2013 kommer FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) att godkänna arbetsgrupp I:s bidrag till den femte utvärderingsrapporten. För att hedra de betydande insatser som professor Bert Bolin gjort, en av grundarna av IPCC och dess förste ordförande 1988-1997, tillägnas rapporten honom. Detta sker vid ett symposium vid Kungl. Vetenskapsakademien samma dag s...
 • Aminoffpriset 2014

  2013-09-13 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att Gregori Aminoffpriset i kristallografi 2014 tilldelas Yigong Shi Tsinghua University, Peking, Kina
 • Workshop: Renewables – systems and storage

  2013-09-10 Pressmeddelande: The workshop will focus on potential scientific breakthroughs in renewable energy conversion technologies, in energy storage and in energy systems over the period to 2050 and beyond.

Juli

Juni

 • 1,5 miljon från Aktiestinsens stiftelse till forskning om ordförståelse och läsutveckling bland förskolebarn

  2013-06-18 Pressmeddelande: Akademien har beslutat att utdela ett anslag om 1,5 miljoner kronor från Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle till universitetslektor Ulrika Wolff vid Göteborgs universitet, för ett forskningsprojekt där hon studerar hur barns kognitiva förmåga utvecklas under förskoleåren och vilka konsekvenser det får under de första skolåren.
 • Nya forskningsprogram inom matematik utlysta

  2013-06-18 Pressmeddelande: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien stötta matematisk forskning i Sverige. Som en del i satsningen startas tre forskningsprogram; postdokprogram för utresande unga forskare, postdokprogram för rekrytering av unga utländska forskare till Sverige och gästforskarprogram för utländska forskare.
 • Den svenska toppforskningen måste stärkas

  2013-06-10 Pressmeddelande: Sverige har länge varit en kunskapsnation av högsta rang, med många världsledande forsknings- och kunskapsmiljöer. Men någonting har hänt. Sverige har under de senaste 20 åren haft en svagare utveckling av forskning med stort internationellt genomslag än länder som Danmark, Nederländerna och Schweiz. Detta är en larmsignal som måste tas på största allvar, det är hög tid att kraftfulla åtgärder...

Maj

April

 • Nya biodrivmedel med mindre klimatpåverkan – Sverige i täten när raps och sockerrör byts mot vedämnen i växter

  2013-04-24 Pressmeddelande: Idag presenterar Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott rapporten Biodrivmedel – nu och i framtiden. Både den och en rapport från European Academies Science Advisory Council (EASAC) betonar vikten av nya biodrivmedel för att minska växthuseffekten.
 • Sverige ska bli bäst i matematik

  2013-04-08 Pressmeddelande: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien stötta matematisk forskning i Sverige. Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.
 • Göran Gustafssonprisen 2013 – Några av Sveriges främsta unga forskare belönas

  2013-04-04 Pressmeddelande: Göran Gustafssonprisen hör till de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Årets fem pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor och belönas för sin forskning om stokastiska optimeringsproblem, snabbare och mindre elektronik, sätt att bekämpa sjukdomsframkallande bakterier, skräddarsydda behandlingar och målsökande substanser som kan bota cancer.
 • 22 framgångsrika forskare och lärare belönas med 24,7 miljoner kronor

  2013-04-03 Pressmeddelande: Belöningarna delas ut under Kungl. Vetenskapsakademiens 192:a högtidsdag fredagen den 5 april kl.17.00 i Grünewaldsalen, Konserthuset, Stockholm.

Februari

 • Stiftelsen för Strategisk Forskning granskad av KVA och IVA

  2013-02-28 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) meddelar att granskningen av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) nu är genomförd. Stiftelsens 15-årsjubileum fick stor publicitet i medierna i augusti 2012. Då väcktes många frågor vilket föranledde SSF:s styrelse att lämna en begäran till akademierna om granskning av de ifrågasatta aktiviteterna.
 • Sveriges bästa lärare i matematik och naturvetenskap har utsetts!

  2013-02-18 Pressmeddelande: En lärare från Linköping, en från Sollentuna, två från Sigtuna och åtta från Upplands Väsby får årets lärarpris, Ingvar Lindqvistprisen 2013, för sitt inspirerande arbete i matematik, kemi, biologi och NO. Prissumman är sammanlagt 280 000 kr, fördelat på 50 000 kr per prisområde och 20 000 kr till respektive skola (Runby skola och Breddenskolan delar sitt pris).
 • Akademiuttalande mot L’Aquila-domen

  2013-02-05 Pressmeddelande: Den 18 januari offentliggjordes bakgrunden till domen mot de italienska forskare som kallats in som experter för att bedöma riskerna för en större jordbävning i L’Aquila våren 2009. Forskarna dömdes till fyra års fängelse för att så bristfälligt ha kommunicerat de risker som fanns att de anses ha bidragit till att drygt 300 invånare miste livet i jordbävningen den 6 april 2009. Det internatione...

Januari

 • Söderbergska priset 2013

  2013-01-28 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att det Söderbergska priset inom rättsvetenskap 2013 på 1 miljon kronor tilldelas Maarit Jänterä-Jareborg , Juridiska institutionen, Uppsala universitet ”för hennes vetenskapliga insatser i den internationella familjerätten”.
 • Crafoordpriset i polyartrit 2013

  2013-01-17 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i polyartrit år 2013 till Peter K. Gregersen , The Feinstein Institute for Medical Research, Manhasset, NY, USA, Lars Klareskog , Karolinska Institutet, Stockholm och Robert J. Winchester , Columbia University, New York, NY, USA,