"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Pressmeddelande 2012-03-30
 

Göran Gustafssonprisen 2012 – fem forskarpriser om nästan 24 miljoner kronor – offentliggörs idag och delas ut i morgon av H.M. Konungen

Göran Gustafssonprisen, de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning, anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Årets pristagare belönas för sin forskning inom talteori och biljardspel, cellmembran på atomnivå, befruktningsprocessens kemi, bakterier i marina ekosystem och hur CAAX-proteiner kan orsaka accelererat åldrande hos små barn.

2012 års Göran Gustafssonpriser tilldelas inom:

Matematik

Foto: Teddy Thörnundtill Andreas Strömbergsson, professor i matematik,Uppsala universitet,

"för hans viktiga bidrag till studiet av likformiga fördelningsproblem i talteori och Boltzmann-Gradgränsen för den periodiska Lorentzgasen".

Kontakt
070-207 61 90
astrombe@math.uu.se
Andreas Strömbergsson, Uppsala universitet 

 

Fysik

Foto: privat

till Fredrik Höök, professor i biologisk fysik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg,

"för en mycket framgångsrik forskning inom området biofysik. Framförallt gäller det utvecklandet av bioanalytiska experimentella metoder. Målet är att öka förståelsen för hur biomolekylära växelverkningar organiserar aktiviteterna i levande celler".

Kontakt
0708-95 12 39
fredrik.hook@chalmers.se 
Biologisk fysik, Chalmers tekniska högskola

Kemi

Foto: Fredrik Hjerlingtill Luca Jovine, filosofie doktor i röntgenkristallografi, Karolinska Institutet, Huddinge,

"för kristallografiska studier av befruktningsprocessen".

Kontakt
070-149 70 14
luca.jovine@ki.se
Jovine Lab, Karolinska Institutet 

 

 

Molekylärbiologi

Foto: Neus Latorre-Margaleftill Jarone Pinhassi, docent i mikrobiologi vid Linnéuniversitetet, Kalmar,

"för hans molekylära studier av ljusberoende energiomvandling hos bakterier i marina ekosystem".

Kontakt
070-275 63 18
jarone.pinhassi@lnu.se
Jarone Pinhassi, Linnéuniversitetet 

Medicin

Foto: Magnus Gotander/Bilduppdragettill Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet,

"för sin uppmärksammade forskning om CAAX-proteiner och deras betydelse för uppkomst och behandling av sjukdomar som cancer och progeria".

Kontakt
0733-12 22 24
martin.bergo@gu.se
Martin Bergö, Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research

(inom kort www.cancercenter.gu.se)
 

  

 

 

Prissumma: Varje pristagare får totalt 4,75 miljoner kronor, fördelat på 4,5 Mkr i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris som i år är mer än fördubblat till 250 000 kronor.

Prisutdelning av H.M. Konungen: lördag 31 mars på Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i Konserthuset.

Pressbilder och populärvetenskapliga texter om pristagarnas forskning finns under Dokument till höger.

Göran Gustafssonprisen utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också delar ut prisen under sin högtidsdag den 31 mars.