"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Pressmeddelande 2012-04-23
 

Debattartikel i SvD: Meningslös miljardsatsning på vindkraft

Igår publicerades i SvD en debattartikel om hur miljardsatsningen på vindkraft i Sverige skulle göra större nytta om man i stället satsade på minskade utsläpp i trafiksektorn, anser Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott.

Klipp ur debattartikeln:

Debattartikel om vindkraft i SvD 22 april 2012."Behovet av el kan inte anpassas till vindens växlingar utan måste anpassas till användarnas behov."

"Sveriges elproduktion är i stort sett fossilfri /.../, men ändå är utbyggnaden av vindkraft rekordartad. Just nu byggs i stort sett ett vindkraftverk per dag i Sverige."

"Ett delikat problem i både Tyskland och Danmark är att man tvingas sälja vindenergiöverskott till ett negativt pris, det vill säga säljaren får inte fullt betalt för elen och får även stå för kostnaden av försäljningen."

"Tyskland har efter stängningen av flera av sina kärnkraftverk hamnat i en svår och farlig situation som håller på att skapa problem även för grannländerna. Om inte korrekt spänning och strömstyrka kan garanteras i kraftnätet kan irreparabla skador uppkomma på komplicerad och känslig utrustning som är vanlig i dagens samhälle."

"Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott har i en utförlig analys visat att Sverige kan klara upp till cirka 10 TWh vindkraft i elförsörjningssystemet genom att balansera denna med tillgänglig vattenkraft, som dock utnyttjas mindre effektivt och med större förslitning på utrustningen. Utökas vindkraften ytterligare måste både elnäten och vattenkraften förstärkas, alternativt måste nya gas- eller kolkraftverk installeras eller de skyddade älvarna offras. Kärnkraften å sin sida kan inte balansera vindkraften utan tjänar i första hand som en tillförlitlig källa för en kontinuerlig elförsörjning. I länder med främst fossilgenererad elenergi bidrar vindkraften till minskningar av CO2-utsläppen och gör därför betydligt större nytta än i Sverige."

"Att sådana gigantiska energiinvesteringar håller på att genomföras i vårt land som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem är obegripligt. Om avsikten vore att minska koldioxidutsläppen borde investeringarna på hundratals miljarder i stället riktas mot transportsektorn där cirka 35 procent av de fossila utsläppen sker i dag."

Läs hela debattartikeln på Svenska Dagbladet Brännpunkt 22 april 2012 

Artikelförfattare:

Lennart Bengtsson
Dick Hedberg
Harry Frank
Karl Grandin
Sven Kullander
Richard Lundin
Karl Gustaf Löfgren
Karl-Göran Mäler
Bengt Nordén
Torbjörn Norin
Elisabeth Rachlew
Villy Sundström
Christer Svensson

Samtliga är ledamöter ur Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott

Kontakt

Prof. Sven Kullander
ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott
070-361 40 05
sven.kullander@tsl.uu.se

Erik Huss
pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
08-673 95 44, 070-673 96 50
erik.huss@kva.se