"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Pressmeddelande 2012-05-18
 

– Hur påverkar människan klimatet?

I de öppna sessionerna av Kungl. Vetenskapsakademiens symposium ”Natural and man-made climate change” kommer forskare att diskutera hur människans påverkan på atmosfärens halt av koldioxid inverkar på jordens temperatur, och om IPCC:s utvärderingar ger ett tillräckligt underlag för hur vi bör agera i klimatfrågan.

Symposiet kommer att sändas LIVE på http://kva.se och sedan finnas tillgängligt på http://kvatv.se

Tid: onsdag 23 maj, 13.00–ca 16.00.
Plats: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), Lilla Frescativ. 4B, Stockholm
Organisatör: Vetenskapsakademiens klass för geovetenskaper

Temperaturavvikelser vid jordytan – i norra respektive södra hemisfärerna, och globalt. Källa: Hadley Centre, Storbritannien, 2009.Pressanmälan med eventuella intervjuförfrågningar görs till Erik Huss, erik.huss@kva.se

Journalister och allmänhet välkomnas till denna öppna dag under symposiet då en grupp internationellt ledande klimatforskare kommer att presentera och diskutera hur forskningen kan ge svar på främst två stora frågor:

1. Vad kan långa klimatserier berätta om människans nuvarande påverkan på kolets kretslopp och dess inverkan på jordens temperatur?

2. IPCC och deras bedömning av klimatförändringarna: Är klimatvetenskapen tillräckligt robust för att kunna ge ett tillförlitligt underlag till samhälleliga beslut?

 Symposiet hålls till minne av Bert Bolin, en av 1900-talets ledargestalter inom atmosfärs- och klimatforskning.

Programmet finns som PDF i högermarginalen.

Kontakt

Vetenskapligt ansvarig för symposiet:
Prof. Stefan Claesson
ordförande i akademiens klass för geovetenskaper
08-519 540 42, 070-182 40 42
stefan.claesson@nrm.se

Presskontakt
Erik Huss
pressansvarig, KVA
08-673 95 44, 070-673 96 50
erik.huss@kva.se