"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Pressmeddelanden

December

 • Debatt i dagens DN: Färre svenska forskare i internationell toppklass

  2012-12-09 Pressmeddelande: I dagens DN publiceras akademiens debattartikel om Sveriges allt svagare position inom genombrottsforskningen. Akademien är positiv till den liggande forsknings- och innovationspolitiska propositionen, men de senaste decennierna har svensk forskning trots förhållandevis goda ekonomiska villkor tappat kraft, och når inte längre upp till den nivå där de viktigaste genombrotten sker.
 • Forskning på embryonala stamceller nödvändig trots Nobelpris

  2012-12-07 Pressmeddelande: Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin belönar John B. Gurdon och Shinya Yamanaka för deras banbrytande prestationer inom stamcellsforskningen. Trots Yamanakas framsteg med en annan typ av stamceller, som kan tillverkas till exempel från patientens egna hudceller, är de embryonala stamcellerna fortfarande nödvändiga för forskningen kring nya behandlingar.

November

 • Trettio unga forskare utnämns som första Wallenberg Academy Fellows

  2012-11-30 Pressmeddelande: Wallenberg Academy Fellows är den enskilt största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Det är ett nytt karriärprogram som riktar sig till unga lovande forskare inom alla vetenskapsområden. Förutom att ge de främsta unga forskarna en långsiktig finansiering, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska...
 • Professor Patrik Ernfors erhåller Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2012

  2012-10-16 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2012 till Patrik Ernfors vid Karolinska Institutet. Professuren, som är finansierad av Torsten Söderbergs Stiftelse och ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området på heltid i 5 år. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.

Oktober

 • Ekonomipriset 2012

  2012-10-15 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2012 till Alvin E. Roth , Harvard University, Cambridge, MA, USA och Harvard Business School, Boston, MA, USA och Lloyd S. Shapley , University of California, Los Angeles, CA, USA
 • Nobelpriset i kemi 2012

  2012-10-10 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2012 till Robert J. Lefkowitz , Howard Hughes Medical Institute och Duke University Medical Center, Durham, NC, USA, och Brian K. Kobilka , Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA
 • Nobelpriset i fysik 2012

  2012-10-09 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2012 till Serge Haroche , Collège de France och Ecole Normale Supérieure, Paris, Frankrike, och David J. Wineland ,National Institute of Standards and Technology (NIST) och University of Colorado Boulder, CO, USA

September

 • Aminoffpriset 2013

  2012-09-13 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) har beslutat att Gregori Aminoffpriset i kristallografi 2013 tilldelas Carlo Gatti , Institute of Molecular Sciences and Technology, Italian National Research Council (CNR-ISTM), Milano, Italien och Mark Spackman , University of Western Australia, Crawley, Australien

Augusti

 • Världen med eller utan Gud

  2012-08-27 Pressmeddelande: Den 13 och 14 september anordnar Kungl. Vetenskapsakademien, Sveriges ambassad vid den Heliga Stolen, det påvliga kulturrådet och Fryshuset två idésamtal om tro och icketro med rubriken "Världen med eller utan Gud". Samtalen ingår i projektet "Hedningarnas förgård".
 • PRESSKONFERENSER: Nobelpriset i fysik, Nobelpriset i kemi och Ekonomipriset 2012

  2012-08-22 Pressmeddelande: Välkommen till offentliggöranden av årets Nobelpris i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Juni

Maj

 • – Hur påverkar människan klimatet?

  2012-05-18 Pressmeddelande: I de öppna sessionerna av Kungl. Vetenskapsakademiens symposium ”Natural and man-made climate change” kommer forskare att diskutera hur människans påverkan på atmosfärens halt av koldioxid inverkar på jordens temperatur, och om IPCC:s utvärderingar ger ett tillräckligt underlag för hur vi bör agera i klimatfrågan.

April

 • Debattartikel i SvD: Meningslös miljardsatsning på vindkraft

  2012-04-23 Pressmeddelande: Igår publicerades i SvD en debattartikel om hur miljardsatsningen på vindkraft i Sverige skulle göra större nytta om man i stället satsade på minskade utsläpp i trafiksektorn, anser Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott.

Mars

Februari

Januari