"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Pressmeddelanden

December

November

 • Pressaktiviteter under Nobelveckan 2011 vid Kungl. Vetenskapsakademien

  2011-11-24 Pressmeddelande: OBS! Mer information och anmälan till samtliga pressaktiviteter finns på http://kva.se/pressrum Sista anmälningsdag för samtliga pressaktiviteter: SÖNDAG 4 DECEMBER 2011. Pressaktiviteterna är endast för medier. Ta med press-ID och fotolegitimation.
 • Debattartikel i SvD: Den fria grundforskningen hotas

  2011-11-06 Pressmeddelande: I dagens SvD publiceras idag en debattartikel om hur de senaste årens politik och satsningar på rena innovationer och vad man tror är "nyttig" forskning gör att grundforskningen förutsättningar utarmas. Problemet sträcker sig utanför Sveriges gränser.

Oktober

 • Lars Nyberg från Umeå får Torsten och Ragnar Söderbergs forskningsprofessur i medicin 2011

  2011-10-28 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Söderbergs donationsprofessur i medicinsk forskning 2011 till Lars Nyberg vid Umeå universitet. Professuren, som är finansierad av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området på heltid i 5 år. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.
 • Miljardsatsning på Sveriges framtida forskningsledare

  2011-10-13 Pressmeddelande: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat inrätta ett unikt karriärprogram för unga forskare, Wallenberg Academy Fellows, som innebär långsiktiga resurser för de mest lovande unga forskarna inom alla ämnesområden. Programmet blir stiftelsens största satsning någonsin och är tänkt att omfatta totalt 125 unga forskare under fem år – en satsning om 1,2 miljarder kronor.
 • Ekonomipriset 2011

  2011-10-10 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2011 till Thomas J. Sargent , New York University, New York, NY, USA och Christopher A. Sims , Princeton University, Princeton, NJ, USA,
 • Nobelpriset i kemi 2011

  2011-10-05 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2011 till Dan Shechtman , Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Israel ”för upptäckten av kvasikristaller”.
 • Nobelpriset i fysik 2011

  2011-10-04 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2011 med ena hälften till Saul Perlmutter , The Supernova Cosmology Project Lawrence Berkeley National Laboratory och University of California, Berkeley, CA, USA, och med andra hälften gemensamt till Brian P. Schmidt , The High-z Supernova Search Team Australian National University,Weston Creek, Australien, och Adam G. Riess , T...

September

 • Nya rådet för utvärdering av miljöforskning klart för start

  2011-09-23 Pressmeddelande: I januari 2012 startar MCEE, Mistra Council for Environmental Evaluation, sin verksamhet med att utvärdera miljöforskningen. I dagarna har beslut fattats om ledamöter till rådets exekutivkommitté och tillsättning av verksamhetschef Sif Johansson.
 • Aminoffpriset 2012

  2011-09-15 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att Gregori Aminoffpriset i kristallografi 2012 tilldelas Marat Yusupov och Gulnara Yusupova , Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Frankrike, och Harry F. Noller , University of California Santa Cruz, USA,

Augusti

Juni

Maj

 • Ny akademi för Sveriges unga forskare

  2011-05-27 Pressmeddelande: Sverige har idag fått en ny vetenskaplig akademi – Sveriges unga akademi. – Unga forskare har äntligen ett eget forum: vi ska arbeta över ämnesgränserna med såväl vetenskap som strukturella frågor. Vi lovar också att aktivt ta plats i samhällsdebatten, säger professor Helene Andersson Svahn, Sveriges unga akademis första ordförande.

April

 • Ett historiskt grundande: Ny svensk vetenskapsakademi för de främsta unga forskarna

  2011-04-27 Pressmeddelande: På Kungl. Vetenskapsakademiens, KVA, initiativ startar Sveriges unga akademi. – Genom att samla ett urval av unga forskare med högsta vetenskaplig excellens och ge dem en egen plattform vill vi skapa dynamik i forskningen, säger ständige sekreteraren vid KVA, Staffan Normark.
 • Fyra forskare och en fältassistent belönas för sina insatser av Kungl. Vetenskapsakademien

  2011-04-18 Pressmeddelande: Fem framstående personer kommer att belönas för sina analyser av propaganda i samband med folkmordet i Rwanda, studier av hjärnans mikrokretsar, arbetet med samlevnaden mellan rovdjur och renar i Norrbotten, studier av supramolekylära system, samt simuleringar av rymdplasma och solvindar.
 • Nytt initiativ till lärarfortbildning sjösatt

  2011-04-04 Pressmeddelande: Det finns ett starkt önskemål om bättre möjligheter till fortbildning och fördjupning för gymnasielärare. För att möta denna efterfrågan har Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) gått samman med Skolverket och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och erbjuder nu inspirationsdagar för gymnasielärare. Detta är en vidareutveckling på de lärardagar som KVA sedan länge har arrangerat.

Mars

Februari

Januari

 • Söderbergska priset 2011

  2011-01-31 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Söderbergska priset i ekonomiska vetenskaper 2011 på 1 miljon kronor, finansierat av Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser, till Bertil Holmlund , Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet
 • Crafoordpriset i biovetenskaper 2011

  2011-01-20 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Crafoordpriset i biovetenskaper år 2011 till Ilkka Hanski , Helsingfors universitet, Finland,