"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Pressmeddelanden

December

 • Ole Kiehn får Söderbergska professuren i medicin 2010

  2010-12-22 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Söderbergs donationsprofessur i medicinsk forskning 2010 till Ole Kiehn vid Karolinska Institutet. Professuren, som är finansierad av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området på heltid i 5 år. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.

November

Oktober

 • Välkommen till symposiet ADHD – barnet bakom bokstäverna

  2010-10-26 Pressmeddelande: I varje klass finns något barn som har svårt att sitta still, följa instruktioner, koncentrera sig på och fullfölja uppgifter. Det blir ofta stökigt omkring barn som har dessa problem och inte bara barnet själv, utan också kamrater och lärare påverkas. Vad handlar denna problematik om? Under symposiet delas 2009 års psykologipris till yngre forskare delas ut.
 • Hur kan vi tillgodose äldres behov av näringsriktig — och god — mat?

  2010-10-18 Pressmeddelande: Svaren diskuteras på Vetenskapsakademien i morgon den 19 oktober. Det finns närmare en halv miljon svenskar som är över 80 år, och de blir allt fler i takt med att medellivslängden ökar. Av många skäl har det blivit allt angelägnare att identifiera matens roll för att uppnå ett friskt och njutbart åldrande.
 • Ekonomipriset 2010

  2010-10-11 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2010 till Peter A. Diamond , Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, Dale T. Mortensen , Northwestern University, Evanston, IL, USA samt Aarhus University, Danmark och Christopher A. Pissarides , London School of Economics and Political Science,...
 • Nobelpriset i kemi 2010

  2010-10-06 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2010 till Richard F. Heck , University of Delaware, Newark, DE, USA, Ei-ichi Negishi , Purdue University, West Lafayette, IN, USA och Akira Suzuki , Hokkaido University, Sapporo, Japan,
 • Nobelpriset i fysik 2010

  2010-10-05 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2010 till Andre Geim och Konstantin Novoselov , båda vid University of Manchester, Storbritannien,

September

 • Aminoffpriset 2011

  2010-09-16 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att Gregori Aminoffpriset i kristallografi 2011 tilldelas Lia Addadi och Stephen Weiner , båda vid The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel,
 • Observatoriekullen är skapad under istiden och har formats av krig och vetenskap

  2010-09-07 Pressmeddelande: Den årligen återkommande Observatoriekullens dag på lördag den 11 september firas på temat ”Brunkebergsåsens historia och geologi”. Observatoriet, som tillhör de kulturellt/vetenskapshistoriskt viktigaste byggnaderna i Stockholm, bjuder in till en lärorik och underhållande eftermiddag för både barn och vuxna.

Augusti

 • Framgångsrikt pedagogiskt koncept utökas med matematik för grundskolan

  2010-08-24 Pressmeddelande: Nu har Kungl. Vetenskapsakademiens skolutvecklingsprogram, NTA (Naturvetenskap och teknik för alla), utvecklat sitt första matematiktema, Mönster och algebra för skolan. Temat är anpassat för elever i åldern 10–12 år, men fördjupningarna gör det möjligt att använda det även i senare årskurser. Elevernas kommunikation och dokumentation har en central plats i det nya matematikpaketet.

Juni

Maj

 • Sverige nästan fossilfritt om fyrtio år

  2010-05-03 Pressmeddelande: Sverige har om fyrtio år en i det närmaste CO2-fri energiförsörjning jämfört med resten av världen som kan minska sitt beroende av olja, gas och kol från nuvarande 80 % till 54 % år 2050. I Sverige ersätts fossilenergin främst av ökad bioenergi och genom minskad total energianvändning. I resten av världen svarar bland annat utbyggnad av förnybar energi och kärnkraft samt generella energieffekti...

April

 • Pressinbjudan till Crafoord Days 2010: Träffa den legendariske Walter Munk

  2010-04-26 Pressmeddelande: Välkommen att träffa ”oceanografins fader”, Walter Munk, som kommer till Sverige för att ta emot Crafoordpriset i geovetenskaper, ”för hans banbrytande forskning och grundläggande bidrag till förståelsen av oceanernas cirkulation, tidvatten och vågor samt deras roll i jordens dynamik” . Crafoord Days 2010 startar i Stockholm och avslutas i Lund.
 • Onsdag 21 april: Görel Cavalli-Björkman tar Giuseppe Arcimboldo till Vetenskapsakademien

  2010-04-20 Pressmeddelande: Görel Cavalli-Björkman, professor i konstvetenskap och f.d. forskningschef vid Nationalmuseum, föreläser om renässansmänniskan och konstnären Giuseppe Archimboldo – målaren som använde böcker, frukter, blommor och fiskar (!) för att skapa porträtt.
 • Staffan Normark blir ny ständig sekreterare

  2010-04-15 Pressmeddelande: Igår den 14 april beslutade Kungl. Vetenskapsakademien att välja professor Staffan Normark till ny ständig sekreterare från 1 juli 2010. Han efterträder Gunnar Öquist som suttit på posten sedan 2003.

Mars

Februari

 • Ingvar Lindqvistprisen 2010

  2010-02-15 Pressmeddelande: Fem lärare från Lund, Malmö och Norrtälje får årets lärarpris för sina engagerade insatser i matematik, kemi, fysik och biologi. Prissumman är sammanlagt 280 000 kr, fördelat på 50 000 kr per prisområde och 20 000 kr till respektive skola.

Januari

 • Framstående forskare belönas för sina forskningsinsatser

  2010-01-29 Pressmeddelande: Fyra forskare verksamma i Sverige hedras med priser och belöningar från Kungl. Vetenskapsakademien för sin forskning kring supravätskor, typ 2 diabetes, vätskekristaller och moderna bildskärmar, samt bakteriella immunmodifierande mekanismer. Pristagarna är knutna till Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola och Kungliga Tekniska högskolan.
 • Internationellt uttalande om vindkraft

  2010-01-27 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott gör bedömningen att vindkraften kommer att byggas ut kraftigt i världen, från 260 TWh elenergi under 2008 till 5000 TWh år 2050. Detta innebär en genomsnittlig ökning per år med 8 %.
 • Crafoordpriset i geovetenskaper 2010

  2010-01-21 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i geovetenskaper år 2010 till Walter Munk , Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego, La Jolla, CA, USA,