"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Pressmeddelande 2017-02-14
 

Första Sjöbergpriset på 1 miljon US dollar till upptäckter bakom nya effektiva cancerbehandlingar

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sjöbergpriset 2017 till
James P. Allison, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA och
Tony Hunter, Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, CA, USA

”för banbrytande studier av cellulära processer som lett till utveckling av nya effektiva cancerläkemedel”.

<strong>Deras upptäckter räddar liv.</strong> Pristagarnas upptäckter har gett upphov till två helt nya klasser av läkemedel, tyrosinkinashämmare och immune checkpoint-blockerare, som visat sig effektiva i behandlingen av många typer av cancer. Illustration: Johan Jarnestad

 
Sjöbergpriset är ett årligt internationellt pris inom cancerforskning, och nu delas det ut för första gången. Priset finansieras av Sjöbergstiftelsen, och Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för att utse pristagare. Stiftelsen grundades 2016 av den framlidne affärsmannen Bengt Sjöberg som donerade 2 miljarder svenska kronor, en av de största donationerna i svensk historia.

– Det är glädjande att vi kan stimulera den framtida cancerforskningen genom att dela ut priset till två så framstående forskare. Deras upptäckter har lett till bättre cancerbehandling för tusentals människor och vi är stolta över att kunna dela ut det första Sjöbergpriset till dem. Deras forskning på högsta nivå representerar Sjöbergstiftelsens idé och syfte att inspirera och bidra till nya insatser i arbetet mot cancer, säger donatorns bror Ingemar Sjöberg, ordförande för Sjöbergstiftelsen.

Priset uppgår till 1 miljon US dollar och delas lika mellan pristagarna. Det är uppdelat i 100 000 US dollar i personligt pris, och 900 000 US dollar i anslag för framtida forskning.

I år belönas forskning som öppnat två helt nya möjligheter att behandla cancer.

 James P. Allison. Foto: The University of Texas MD Anderson Cancer Center

James Allison undersökte hur de vita blodkroppar som kallas T-celler aktiveras, och hur en viss bromsande signal kunde stoppas. Han insåg att när den bromsen tas bort, kan immunsystemet med full effekt attackera tumörceller. Upptäckterna har lett till cancerläkemedel som kallas immune checkpoint-blockerare, och som har avgörande betydelse vid hudcancerformen melanom. De används även för behandling av andra cancerformer, och en rad kliniska prövningar pågår.

– Jag är hedrad och ödmjuk inför att vara mottagare av det första Sjöbergpriset, och känner att det är ett erkännande till alla dem som arbetat med att omsätta vår grundläggande förståelse av immunologiska processer i behandlingsstrategier som räddar livet på många cancerpatienter, kommenterar James Allison.

James P. Allison föddes 1948 i Alice, Texas, USA. Han är professor och Vivian L. Smith Distinguished Chair in Immunology vid The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA.

Tony Hunter. Foto: Joe Belcovson, Salk Institute for Biological StudiesTony Hunter studerade hur normala celler omvandlas till tumörceller och visade att det krävdes en speciell process, kallad tyrosinfosforylering. Hans upptäckt banade vägen för utvecklingen av en ny typ av cancerläkemedel, tyrosinkinashämmare. Dessa har revolutionerat behandlingen av kronisk myeloisk leukemi (KML) och gör stor nytta även vid andra cancerformer.

–  Jag är djupt hedrad över erkännandet att vara utsedd till mottagare av det första Sjöbergpriset. Det är mycket glädjande att vårt arbete med ett enkelt tumörvirus från kyckling i slutändan har lett till nya och effektiva behandlingar av cancer, med för närvarande 26 tyrosinkinashämmande läkemedel godkända för klinisk användning, säger Tony Hunter.

Tony Hunter föddes 1943 i Ashford, Kent, Storbritannien. Han är American Cancer Society Professor och Renato Dulbecco Chair samt Deputy Director för Salk Institute Cancer Center vid Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, Californien, USA.

Prisutdelningen kommer att ske under Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 31 mars 2017 i H.M. Konungens och H.M. Drottningens närvaro. Den 30 mars håller pristagarna öppna föreläsningar på Karolinska Institutet.

 

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Mer information

Pristagarna
James P. Allison, University of Texas MD Anderson Cancer Center
Tony Hunter, Salk Institute Cancer Center, Salk Institute for Biological Studies

Populärvetenskapliga artiklar
Intervju med Tony Hunter, Journal of Cell Biology, maj 2008

Intervju med James Allison, Scientific American, september 2015

Översiktsartiklar
The discovery of Tyrosine Phosphorylation: It´s all in the buffer! Tony Hunter. Cell, Vol. S116, S35-S39, January 23, 2004

Checkpoints. James P. Allison. Cell 162, September 10, 2015

Vetenskapliga artiklar
An Activity Phosphorylating Tyrosine in Polyoma T Antigen Immunoprecipitates. Walter Eckhart, Mary Anne Hutchinson and Tony Hunter. Cell, Vol. 18, 925-933, December 1979

Enhancement of Antitumor Immunity by CTLA-4 Blockade. Dana R. Leach, Matthew F. Kummel and James P. Allison. Science. 271:1734-1736, 1996

Kontakt

Sakkunniga
Bengt Westermark
Ordförande för priskommittén
Professor i tumörbiologi
070-818 18 44
bengt.westermark@igp.uu.se

Rune Toftgård
Sekreterare i priskommittén 
Professor i miljötoxikologi
08-673 95 60
rune.toftgard@kva.se

Sjöbergstiftelsen
Ingemar Sjöberg
Ordförande för Sjöbergstiftelsen
070-799 14 79
info@sjobergstiftelsen.se

Press
Fredrik All
Kommunikationsansvarig
Kungl. Vetenskapsakademien
070-673 95 63
fredrik.all@kva.se