"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Pressmeddelande 2017-03-31
 

Fem unga toppforskare tilldelas miljonpris

Göran Gustafssonprisen är ett av de mest eftertraktade och prestigefyllda vetenskapliga prisen bland yngre forskare i Sverige. Årets fem pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor och belönas för framstående forskning inom matematik, fysik, kemi, molekylär biologi och medicin.

Göran Gustafssonpriset 2017 tilldelas inom:

MATEMATIK: Hans matematiska metoder bygger oväntade broar

Göran Gustafssonpriset i matematik 2017 tilldelas Robert Berman, professor i matematik vid Chalmers tekniska högskola, född 1976,

”för hans banbrytande arbeten i komplex analys, Kählergeometri och statistisk mekanik”.

Robert Berman utvecklar matematiska metoder som bland annat bygger en oväntad bro mellan Einsteins gravitationsteori och teorin för komplexa system.  Ett av målen med hans forskning är att utveckla en modell där rum-tidens geometri träder fram som ett makroskopiskt fenomen ur ett underliggande mikroskopiskt komplext system. 

Högupplöst pressbild. Foto:Rakel Berman

FYSIK: Kvantoptik på nanoskala

Val Zwiller, professor i fysik, KTH, född 1971, kombinerar i sin forskning optik och nanoteknologi. I hans avancerade labbutrustning finns framtidens tekniska verktyg som kvantljuskällor och kvantdetektorer.

Val Zwiller, professor, KTH, får Göran Gustafssonpriset i fysik 2017:

”för sin innovativa forskning inom kvantoptik och nanofysik som kan leda fram till djupare förståelse av den fundamentala kvantfysiken och viktiga öppningar mot framtida kvantkommunikation”. 

Högupplöst pressbild. Foto:Kristina Hedtjärn

KEMI: Joniska vätskor som flytande magneter och gröna lösningsmedel

Anja-Verena Mudring, professor i fysikalisk materialkemi vid Stockholms universitet, född 1971, arbetar i sin forskning med joniska vätskor som smarta lösningsmedel och reaktanter för nya material med ökad energieffektivitet och energilagring.

Göran Gustafssonpriset i kemi 2017 tilldelas Anja-Verena Mudring,

”för syntes, studier och applikationer av joniska vätskor” 

Högupplöst pressbild. Foto: Privat

MOLEKYLÄR BIOLOGI: Förbättrar viktiga egenskaper hos grödor

Claudia Köhler, professor i molekylärbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, född 1971, fokuserar sin forskning kring artbildning hos växter och hur man genom ökad kunskap kan påverka exempelvis fröstorleken hos växter.

Göran Gustafssonpriset i molekylär biologi 2017 tilldelas Claudia Köhler,

”för sina banbrytande studier av genreglering, epigenetik och artbildning i växter med backtrav, Arabidopsis thaliana, som modellsystem”. 

Högupplöst pressbild. Foto: Mattias Thelander

MEDICIN: Kroppsillusioner som hjälper oss förstå hjärnan

Henrik Ehrsson, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, född 1972, använder sig av en rad sofistikerade metoder i sin forskning som befinner sig i gränslandet mellan neurovetenskap och psykologi.

Ehrsson får Göran Gustafssonpriset i medicin ”för sina grundläggande och eleganta studier av funktioner i hjärnan kopplade till människans uppfattning av den egna kroppen”.

Högupplöst pressbild. Foto: Sune Fridell

 

Prissumma: Varje pristagare får 4,5 Mkr i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 250 000 kronor.

Prisutdelning: Fredag 31 mars på Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i Konserthuset, Stockholm.

Göran Gustafssonprisen
Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också överlämnar prisen. Stiftelsen förvaltar ett kapital om cirka en miljard kronor.

Läs mer om donatorn Göran Gustafsson och stiftelsen på www.gustafssonsstiftelse.se

 

Kontakt

Jessica Balksjö Nannini
Pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
E-post: jessica.balksjo@kva.se
+46 8-673 95 44, +46 70- 673 96 50

Robert Berman
Professor, Chalmers tekniska högskola
E-post: robertb@chalmers.se
+46 31-772 35 53

Val Zwiller
Professor, KTH
E-post: zwiller@kth.se
 +46 73- 765 22 00

Anja-Verena Mudring
Professor, Stockholms universitet
E-post: anja-verena.mudring@mmk.su.se
+46 72-836 5321

Claudia Köhler
Professor, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
+46 18-67 3313
claudia.kohler@slu.se

Henrik Ehrsson
Professor, Karolinska Institutet
E-post: henrik.ehrsson@ki.se
+46 8-524 87 231