"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Pressmeddelande 2015-03-31
 

Fem banbrytande forskare får dela på 24 miljoner kronor

Göran Gustafssonprisen är ett av de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngreforskare i Sverige. Årets fem pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor och belönas för sin forskning om differentialekvationer och jakten på generella samband, helt nya typer av supraledare och inom kemin en spännande metod som använder röntgenfria elektronlaser för att studera biologiska molekyler. Pristagaren i molekylärbiologi ger oss svar om människans ursprung och medicinpristagaren kartlägger generna för fetma. 

2015 års Göran Gustafssonpriser tilldelas inom:

Matematik

till Kaj Nyström, professor, Uppsala universitet,

”för hans banbrytande bidrag inom teorin för ickelinjära elliptiska och paraboliska differentialekvationer, speciellt för beviset av Harnacks randolikhet för p-Laplaceoperatorn i Lipschitzområden”

Högupplöst pressbild   
Foto: Privat

Kontakt: 070 644 32 55, kaj.nystrom@math.uu.se

Fysik

till Egor Babaev, universitetslektor, KTH,

”för hans originella teoretiska forskning vilken redan har visat helt nya vägar att förstå komplexa system och processer inom materialfysiken”

Högupplöst pressbild   
Foto:Privat

Kontakt: 0734 615 751, babaev@kth.se

Kemi

till Richard Neutze, professor, Göteborgs universitet,

”för utveckling och tillämpning av metoder att studera proteiners struktur och dynamik med röntgenspridning”

Högupplöst pressbild   
Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet

Kontakt: 031 786 39 74, richard.neutze@chem.gu.se

Molekylärbiologi

till Mattias Jakobsson, professor, Uppsala universitet,

”för sin viktiga kartläggning av människans evolution med molekylärgenetiska metoder”

 

Högupplöst pressbild   
Foto: Mikael Wallerstedt/Uppsala universitet

Kontakt: 018 471 6449, mattias.jakobsson@ebc.uu.se

Medicin

till Erik Ingelsson, professor, Uppsala universitet,

”för sina banbrytande studier av hjärt-kärlsjukdomar och deras molekylära epidemiologi”

Högupplöst pressbild   
Foto: Maria Ingelsson

Kontakt: 070 756 94 22, erik.ingelsson@medsci.uu.se

 

Prissumma: Varje pristagare får 4,5 Mkr i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 250 000 kronor. 

Prisutdelning: Tisdag 31 mars på Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i Konserthuset, Stockholm. 

Mer information: Populärvetenskapliga texter om pristagarna och deras forskning finns som bilaga. Högupplösta pressbilder finns att ladda ned på http://kva.se/gustafsson2015, där det även finns videoklipp med pristagarnas egna presentationer. 

Göran Gustafssonprisen 
Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också överlämnar prisen. Stiftelsen förvaltar ett kapital om cirka en miljard kronor.

 

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Kontakt

Jessica Balksjö Nannini
Pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
08 673 95 44, 070 673 96 50
jessica.balksjo@kva.se

Göran Grimvall
Huvudsekreterare för 
Göran Gustafssons stiftelse
08-553 781 60, 0730-58 03 15
grimvall@kth.se