"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Pressrum

Välkommen till Kungl. Vetenskapsakademiens pressrum. Här presenteras information om pågående och kommande pressaktiviteter på akademien.

Presskonferens med årets Nobelpristagare

I samband med Nobelveckan i december håller Kungl. Vetenskapsakademien presskonferens med årets Nobelpristagare i fysik, kemi och pristagaren i Riksbankens Pris i Ekonomisk Vetenskap till minne av Alfred Nobel.

Möt fysikpristagarna Arthur B. McDonald och Takaaki Kajita, kemipristagarna Tomas Lindahl, Paul Modrich och Aziz Sancar samt ekonomipristagaren Angus Deaton!

Presskonferensen äger rum den 7 december kl. 09.30 på Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4a.

Anmäl för ackreditering här!

Se vägbeskrivning här.

Nobelföreläsningarna

De officiella Nobelföreläsningarna hålls av årets pristagare i fysik och kemi samt av ekonomipristagaren. Föreläsningen är offentlig men ackreditering krävs för all media.

Föreläsningarna kommer att sändas direkt som webcast på http://kva.se och på http://www.nobelprize.org/. Föreläsningarna kommer att kunna finnas på http://kvatv.se

Ett copyright-avtal med Nobel Media krävs för att få filma eller sända Nobelföreläsningarna. Ett avtal förmedlas genom Vetenskapsakademiens pressansvariga, Hans Reuterskiöld, hans.reuterskiold@kva.se, vid registrering för eventet eller från Nobel Media, allegra.grevelius@nobelmedia.se. Ett korrekt ifyllt och undertecknat avtal ska vara Nobel Media tillhanda senast den 2 december enligt instruktioner på blanketten. 

Anmälan till Nobelföreläsningarna

 

Under årets tillkännagivanden av Nobelprisen i fysik, kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne har vi sett rekordstort intresse från medier. 

Fysik

Årets Nobelpris i fysik tilldelades Takaaki Kajita, Tokyo, Japan, och  Arthur B McDonald, Kingston, Kanada ”för upptäckten  av neutrionoscillationer, som visar att neutriner har massa.” Under tillkännagivandet av fysikpriset förklarade först Nobelkommittén för Fysikprisets ordförande Anne L’Huillier kort motiveringen och sedan förklarade Olga Botner den vetenskapliga bakgrunden. Vi fick en bra intervju med pristagaren Arthur B. McDonald som svarade på frågor från medier. 

Anne L'Huillier, Göran K. Hansson, Olga Botner Foto: Ylva Borgegård

Se presskonferensen här!

Kontaktuppgifter fysikpriset:

Olga Botner, ledamot av Nobelkommittén för fysik,
018-471 38 76, 073-390 86 50,
olga.botner@physics.uu.se

Lars Bergström, sekreterare för Nobelkommittén för fysik,
08-553 787 25,
lbe@fysik.su.se

 

Kemi

Årets Nobelpris i kemi tilldelades en trio bestående av en svensk, en amerikan och en turkiskfödd forskare – Tomas Lindahl, Paul Modrich och Aziz Sancar, ”för mekanistiska studier av DNA-reparation.” Under tillkännagivandet kunde medierna intervjua den svenskfödde professor Tomas Lindahl över telefon. Under de påföljande intervjurundorna kunde vi presentera Tomas Lindahls brorson, professor Erik Lindahl, SU, som både kunde ge en vetenskaplig förklaring såväl som en biografisk bakgrund till den förste svenske pristagaren i kemi sedan Arne Tiselius fick priset 1948. 

 

Sara Snogerup Linse, Göran K. Hansson, Claes Gustafsson Foto: Ylva Borgegård

Se presskonferensen här!

Kontaktuppgifter kemipriset:

Claes Gustafsson, ledamot av Nobelkommittén för kemi,
031-18 84 38, 070-858 95 21,
claes.gustafsson@medkem.gu.se

 

Ekonomi

Åretspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tilldelades Angus Deaton ”för hans analys av konsumtion, fattigdom och välfärd.” Under tillkännagivandet presenterades hans arbete inom tre huvudområden och hans koppling mellan det stora perspektivet och det lilla samt mellan teori och empiri. I en telefonintervju under tillkännagivandet svarade professor Deaton på frågor om fattigdom och välfärd. 

Tore Ellingsen, Göran K. Hansson, Jacob Svensson Foto: Ylva Borgegård

Se presskonferensen här!

Kontaktuppgifter ekonomipriset:

Jakob Svensson, ledamot av Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, 
08-16 30 60, 070-177 67 17, 
jakob.svensson@iies.su.se

Ni missar väl inte att följa oss på Twitter? Kungl. Vetenskapsakademien finns på @vetenskapsakad

 

Kontakt

HANS REUTERSKIÖLD
Pressansvarig/Press Officer
Tel +46 8 673 95 44
Mobil +46 70 673 96 50
Mail: hans.reuterskiold@kva.se