"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Pressrum

Välkommen till Kungl. Vetenskapsakademiens pressrum. Här presenteras information om pågående och kommande pressaktiviteter på akademien.

Tillkännagivande av Nobelpris 2016

Datum klara för tillkännagivandet av 2016 års Nobelpris i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. 

Det traditionella tillkännagivandet av 2016 års Nobelpris i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne och efterföljande presskonferens kommer att hållas första veckan i oktober. Mer information och anmälan för ackreditiering sker från början av september.

  • Nobelpriset i fysik – 4 oktober, tidigast klockan 11.45
  • Nobelpriset i kemi – 5 oktober, tidigast  klockan 11.45
  • Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne – 10 oktober, tidigast klockan 11.45

Etikutredning föreslår riktlinjer kring obeprövade behandlingsmetoder

I en debattartikel i DN den 16/6 2016 presentererar Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet en ny utredning om obeprövade behandlingsmedtoder i kölvattnet efter Macchiariniaffären. Det föreslås i utredningen riktlinjer för vad som ska krävas för att obeprövade behandlingsmetoder ska kunna användas på allvarligt sjuka patienter. Tillsammans med en ny nationell kommitté för bedömning av obeprövade behandlingsmetoder ska ett antal riktlinjer skapa en transparent situation som kan bidra till att allmänhetens tillit till hälso- och sjukvården bibehålls och förstärks

Läs debattartikeln

Läs utredningen

Vetenskapsakademien möter utmaningar inom utbildning och utanförskap

För att möta samhällsutmaningen med utanförskap som har sin grund bland annat i otillräcklig utbildning kommer Kungl. Vetenskapsakademien att erbjuda sommarskolor i naturvetenskap för nyanlända och svenska ungdomar i invandrartäta områden. 

Vetenskapsakademien kommer redan 2016 att på ett par platser erbjuda elever möjlighet att under ett par veckor få tillgång till lärare och forskare, skol- och forskningsmiljöer för att lära sig mer om naturvetenskap. Under 2017 är det meningen att programmet ska utökas till flera sommarskolor.

Satsningen på naturvetenskapliga sommarskolor är möjlig tack vare ett samarbete med de tre största Wallenbergstiftelserna, som under en tioårsperiod kommer att satsa 300 Mkr på programmet ”Utbildning för ökad integration”. I projektet ingår förutom Kungl. Vetenskapsakademien också Svenska Akademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, som ansvarar för andra delar av programmet. 

Läs hela pressmeddelandet

Läs debattartikel i DN

Crafoordpriset: Pristagare föreläser i Lund 24 maj

Årets Crafoordpris går till tre toppforskare för banbrytande insatser för vetenskapen. Två pristagare delar på priset i astronomi och en pristagare får priset i matematik. I samband med prisutdelningen håller pristagarna föreläsningar i Aulan i Kårhuset LTH, Lund den 24 maj. Det finns också möjlighet till etnskilda intervjuer med de spännande pristagarna redan på måndagen den 23 maj. 

Kungl. Vetenskapsakademien delar årligen ut Crafoordpriset, en av de högsta vetenskapliga utnämningarna i världen, för Lundbaserade Crafoordstiftelsen. Priset alternerar mellan matematik och astronomi, geovetenskaper, biovetenskaper (med särskild tyngdpunkt på ekologi) och polyartrit (t.ex. ledgångsreumatism). Ämnesområdena har fokus som saknas inom andra stora vetenskapliga priser och är bland de största och mest prestigefulla priserna. Prissumman är sex miljoner kronor och delas ut av HM Konungen vid en prisceremoni på Kungl. Vetenskapsakademien.

Pristagare Kerr, Blandford och Eliashberg, foto: University of Canterbury, Stanford university, Mittag-Leffler

Årets Crafoordpristagare i astronomi, Roy Kerr och Roger Blandford, får priset ”för grundläggande arbeten avseende roterande svarta hål och deras astrofysikaliska konsekvenser”. Nya Zealändaren Roy Kerr, idag 81 år gammal och knuten till University of Canterbury, Christchurch Nya Zealand, löste Einsteins ekvation om roterande svarta hål matematiskt 48 år efter den formulerades i den allmänna relativititetsteorin men innan de ens kunde iakttas genom teleskop. Upptäckten skildras i boken Cracking the Einstein Code av Fulvio Melia. Med en fantastisk personlig historia och ett brokigt liv är han en spännande pristagare!

Roger Blandford, idag 66 år gammal och professor vid Stanford University, CA, USA, har studerat svarta hål och bland annat förklarat hur de svarta hålen kan avge så starkt ljus. Han har skapat och arbetar med att förfina modeller av hur gas från omgiv­ningen strömmar in mot det svarta hålet, hettas upp och omvandlar en del av sin gravitationsenergi till strål­ning. Samtidigt som elektriskt laddade partiklar i form av kraftfulla jetstrålar skickas miljoner kilometer ut i rymden. Intresset för svarta hål ha ökat efter upptäckten av gravitationsvågor 2015. En karismatisk forskare som doktorerade under sir Martin Rees och har varit i Sverige många gånger.

Pristagaren i matematik, Yakov Eliashberg, idag 69 år, född i Sovjet, idag professor vid Stanford University, CA, USA, får priset ”för utvecklingen av kontakt- och symplektisk topologi och banbrytande upptäckter av rigiditets- och flexibilitetsfenomen”. Efter sin doktorsexamen i Leningrad (St. Petersburg) arbetade han med annat än forskning. Under några år undervisade och arbetade han i nordvästra dåvarande Sovjetunionen. År 1988 lyckades han komma ut ur Sovjet och via Italien flyttade han till USA och har sedan dess forskat och arbetat där. 

När:
24 maj 2016 kl. 09.30-14.15

Var:
Lunds Universitet, Aulan, Kårhuset LTH, John Ericssons väg 3, Lund

Intervjuer kan bokas för måndagen den 23 maj genom Kungl. Vetenskapsakademiens pressansvarige Hans Reuterskiöld.

Läs mer om årets Crafoordpriser

Fem svenska toppforskare blir Wallenberg Clinical Scholars 

De fem kliniska forskarna studerar vanliga sjukdomar som Parkinson, njursvikt, benskörhet, demens och hjärt-kärlsjukdomar. Anslaget på 15 miljoner kronor vardera ger dem en möjlighet att fördjupa sin forskning och föra ut sina resultat i vården.

Claes Ohlsson, Diana Karpman, Miia Kivipelto, Olle Melander och Per Svenningsson. Foto: Carl Hjelte

Wallenberg Clinical Scholars 2016:

  • Claes Ohlsson, överläkare och professor vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
  • Diana Carpman, överläkare och professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
  • Miia Kivipelto, professor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI
  • Olle Melander, överläkare och professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
  • Per Svenningsson, biträdande överläkare i neurologi och professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI

Läs pressmeddelande

Miljonanslag till matematiker

15 framstående matematiker får anslag för att lyfta den svenska forskningen inom matematik tillbaka i den internationella toppen.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan 2014, tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, stöttat den matematiska forskningen i Sverige genom Matematikprogrammet. Målet med programmet är att Sverige ska återta en internationell tätposition på området.  

Läs pressmeddelandet

Läs mer om forskarna

Göran Gustafssonpriset 2016 till några av Sveriges främsta unga forskare 

Årets Göran Gustafssonpriser, tilldelas: Volodymyr Mazorchuk (matematik), Felix Ryde (fysik), Xavier Crispin (kemi), Ruth Palmer (molekylär biologi) och Olle Melander (medicin).

Xavier Crispin, Ruth Palmer, Volodymyr Mazorchuk, Felix Ryde, Olle Melander. foto: Hans Reuterskiöld/KVA

Årets fem pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor och belönas för forskning inom algebra och arbeten inom representationsteorin, utmanande forskning om gammablixtar och inom studier av organiska termoelektriska material. Pristagaren i molekylär biologi forskar om möjliga orsaker till bl at lymfom,och medicinpristagaren kartlägger orsaker till kardiovaskulär sjukdom.

Läs mer om priserna

Årets lärarpris tilldelas fyra eldsjälar

 Aladdin Pramanik, Jenny Jansson, Magnus Ehinger, Jenny Wickholm

Kungl. Vetenskapsakademien har tagit beslut om utdelning av Beijerstiftelsens lärarpris till Ingvars Lindqvists minne år 2016 i matematik, fysik, kemi och biologi, samt NO ”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.

 Läs mer om priset

 

Riktlinjer för gränslandet mellan forskning och sjukvård utreds

Mot bakgrund av det så kallade Macchiarini-fallet tillsätter Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Svenska Läkaresällskapet en utredning för att klargöra regler och ta fram riktlinjer för forskare och läkare som arbetar i gränslandet mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård. Utredningen kommer att ledas av professor Olle Lindvall, Lunds universitet. Dessutom ingår professor Ingemar Engström, Örebro universitet, och professor Elisabeth Ståhle, Uppsala Universitet.

Olle Lindvall Foto: MIkael Risedal, Ingemar Engström Foto: Pelle Wichmann, Elisabeth Ståhle Foto: Privat

 

 Läs mer

 

The Lancet publicerar brev från akademien

I ett brev publicerat i The Lancet 22 februari kommenterar ständige sekreteraren Göran K. Hansson och ordföranden i klassen för medicinska vetenskaper Lena Claesson-Welsh artikel från 2011 i The Lancet, för att ge en rättvisande bild av en transplantation utförd på Karolinska Universitetssjukhuset under ledning av Paolo Macchiarini. Chefredaktören på The Lancet kommenterar också akademiens uttalande från den 11 februari.

Läs brevet här

Läs The Lancets kommentar här

 

Vetenskapsakademien agerar för tillförlitlig forskning

I ett Akademiuttalande har Kungl. Vetenskapsakademien har tagit beslut om en rad åtgärder mot de brister i hanteringen av forskningsfusk och klinisk forskning som blivit tydliga i samband med Paolo Macchiarinis forskning på KI. I uttalandet framförs bland annat krav på att den tidigare utredningen om forskningsfusk återupptas.


Läs hela uttalandet här

 

Crafoordpriset till matematiker och astronomer

Kungl. Vetenskapsakademien ill. Anna-Lena Lindqvist

Crafoordpriset i matematik tilldelas Yakov Eliashberg, USA, och Crafoordpriset i astronomi tilldelas Roy Kerr, Nya Zeeland och Roger Blandford, USA.

Möjlighet att träffa pristagarna kommer att finnas 23 maj i Lund i samband med prisföreläsningarna i Lund och den 25-26 maj i Stockholm i samband med prissymposium och prisceremoni. Kontakta pressansvarig för tid för intervjuer.

Prisceremonin sker 26 maj 2016 på Kungl. Vetenskapsakademien i H.M. Konungens och H.M. Drottningens närvaro.

Läs mer om priset

Kontakt

HANS REUTERSKIÖLD
Pressansvarig/Press Officer
Tel +46 8 673 95 44
Mobil +46 70 673 96 50
Mail: hans.reuterskiold@kva.se