"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Pressrum

Välkommen till Kungl. Vetenskapsakademiens pressrum. Här presenteras information om pågående och kommande pressaktiviteter på akademien.

 

 

 

 

Träffa årets Nobelpristagare!

Den 7 december 2016 bjuder Kungl. Vetenskapsakademien in till en presskonferens med en unik möjlighet att göra enskilda intervjuer med årets Nobelpristagare i fysik, kemi samt årets ekonomipristagare.

Amälan görs i länken nedan. Meddela gärna om ni önskar göra enskilda intervjuer med någon pristagare. Vid frågor, kontakta pressansvarig Jessica Balksjö Nannini, 070 673 95 50 eller jessica.balksjo@kva.se.

OBS! Föranmälan och press-ID krävs!

http://www.kva.se/Kalendariumlista/2016/presskonferens-nobelveckan/

Årets Nobelpris och Ekonomipris offentliggjorda

2016 års Nobelpristagare i fysik öppnade portar till en okänd värld av materia som försätts i märkliga tillstånd. Deras pionjärarbeten har lett till att jakten på nya exotiska materiefaser nu pågår för fullt. Många hoppas på framtida tillämpningar, både inom materialvetenskap och elektronik.

Läs mer om pristagarna David J. Thouless, University of Washington, F. Duncan M. Haldane, Princeton University och J. Michael Kosterlitz, Brown University.

Årets Nobelpristagare i kemi har tagit molekylära system bort från jämviktens dödläge, till energifyllda tillstånd där deras rörelser går att styra. Molekylära maskiner kommer sannolikt att användas i exempelvis nya material, sensorer och energilagringssystem.

Läs mer om pristagarna Jean-Pierre Sauvage, l’Université de Strasbourg, Sir J. Fraser Stoddart, Northwestern University och Bernard L. Feringa, Rijksuniversiteit Groningen. 

Genom sina insatser har årets Ekonomipristagare Oliver Hart, vid Harvard University, och Bengt Holmström, Massachusetts Institute of Technology, lanserat kontraktsteori som ett fruktbart fält för samhällsvetenskaplig grundforskning. Deras analys av optimala kontrakt lägger en intellektuell grund för att utforma politik och institutioner inom många områden, från konkurslagstiftning till politiska konstitutioner. Läs mer om årets spännande Ekonomipris! 

 

Fem svenska toppforskare blir Wallenberg Clinical Scholars 

De fem kliniska forskarna studerar vanliga sjukdomar som Parkinson, njursvikt, benskörhet, demens och hjärt-kärlsjukdomar. Anslaget på 15 miljoner kronor vardera ger dem en möjlighet att fördjupa sin forskning och föra ut sina resultat i vården.

Claes Ohlsson, Diana Karpman, Miia Kivipelto, Olle Melander och Per Svenningsson. Foto: Carl Hjelte

Wallenberg Clinical Scholars 2016:

  • Claes Ohlsson, överläkare och professor vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet
  • Diana Carpman, överläkare och professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
  • Miia Kivipelto, professor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI
  • Olle Melander, överläkare och professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
  • Per Svenningsson, biträdande överläkare i neurologi och professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI

Läs pressmeddelande

Miljonanslag till matematiker

15 framstående matematiker får anslag för att lyfta den svenska forskningen inom matematik tillbaka i den internationella toppen.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan 2014, tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, stöttat den matematiska forskningen i Sverige genom Matematikprogrammet. Målet med programmet är att Sverige ska återta en internationell tätposition på området.  

Läs pressmeddelandet

Läs mer om forskarna

Göran Gustafssonpriset 2016 till några av Sveriges främsta unga forskare 

Årets Göran Gustafssonpriser, tilldelas: Volodymyr Mazorchuk (matematik), Felix Ryde (fysik), Xavier Crispin (kemi), Ruth Palmer (molekylär biologi) och Olle Melander (medicin).

Xavier Crispin, Ruth Palmer, Volodymyr Mazorchuk, Felix Ryde, Olle Melander. foto: Hans Reuterskiöld/KVA

Årets fem pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor och belönas för forskning inom algebra och arbeten inom representationsteorin, utmanande forskning om gammablixtar och inom studier av organiska termoelektriska material. Pristagaren i molekylär biologi forskar om möjliga orsaker till bl at lymfom,och medicinpristagaren kartlägger orsaker till kardiovaskulär sjukdom.

Läs mer om priserna

Årets lärarpris tilldelas fyra eldsjälar

 Aladdin Pramanik, Jenny Jansson, Magnus Ehinger, Jenny Wickholm

Kungl. Vetenskapsakademien har tagit beslut om utdelning av Beijerstiftelsens lärarpris till Ingvars Lindqvists minne år 2016 i matematik, fysik, kemi och biologi, samt NO ”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.

 Läs mer om priset

 

Riktlinjer för gränslandet mellan forskning och sjukvård utreds

Mot bakgrund av det så kallade Macchiarini-fallet tillsätter Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Svenska Läkaresällskapet en utredning för att klargöra regler och ta fram riktlinjer för forskare och läkare som arbetar i gränslandet mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård. Utredningen kommer att ledas av professor Olle Lindvall, Lunds universitet. Dessutom ingår professor Ingemar Engström, Örebro universitet, och professor Elisabeth Ståhle, Uppsala Universitet.

Olle Lindvall Foto: MIkael Risedal, Ingemar Engström Foto: Pelle Wichmann, Elisabeth Ståhle Foto: Privat

 

 Läs mer

 

The Lancet publicerar brev från akademien

I ett brev publicerat i The Lancet 22 februari kommenterar ständige sekreteraren Göran K. Hansson och ordföranden i klassen för medicinska vetenskaper Lena Claesson-Welsh artikel från 2011 i The Lancet, för att ge en rättvisande bild av en transplantation utförd på Karolinska Universitetssjukhuset under ledning av Paolo Macchiarini. Chefredaktören på The Lancet kommenterar också akademiens uttalande från den 11 februari.

Läs brevet här

Läs The Lancets kommentar här

 

Vetenskapsakademien agerar för tillförlitlig forskning

I ett Akademiuttalande har Kungl. Vetenskapsakademien har tagit beslut om en rad åtgärder mot de brister i hanteringen av forskningsfusk och klinisk forskning som blivit tydliga i samband med Paolo Macchiarinis forskning på KI. I uttalandet framförs bland annat krav på att den tidigare utredningen om forskningsfusk återupptas.


Läs hela uttalandet här

 

Crafoordpriset till matematiker och astronomer

Kungl. Vetenskapsakademien ill. Anna-Lena Lindqvist

Crafoordpriset i matematik tilldelas Yakov Eliashberg, USA, och Crafoordpriset i astronomi tilldelas Roy Kerr, Nya Zeeland och Roger Blandford, USA.

Möjlighet att träffa pristagarna kommer att finnas 23 maj i Lund i samband med prisföreläsningarna i Lund och den 25-26 maj i Stockholm i samband med prissymposium och prisceremoni. Kontakta pressansvarig för tid för intervjuer.

Prisceremonin sker 26 maj 2016 på Kungl. Vetenskapsakademien i H.M. Konungens och H.M. Drottningens närvaro.

Läs mer om priset

Kontakt

Pressansvarig Jessica Balksjö Nannini är sjukskriven t.o.m. 28 februari. Under denna tid vänligen kontakta:

Fredrik All
Tel +46 8 673 95 63
Mobil +46 70 673 95 63
Mail fredrik.all@kva.se