"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne

Varje år delar Vetenskapsakademien ut fyra priser till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. 

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Priset har fått sitt namn efter akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

Senaste prisen

Lärarpristagarna 2016: Aladdin Pramanik, International IT College of Sweden i Stockholm, Jenny Jansson, Kyrkskolan i Ludvika, Magnus Ehinger, Polhemskolan i Lund, och Jenny Wickholm, Sigfridsborgs skola i Nacka. Foto: privatKungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Beijerstiftelsens lärarpris till Ingvars Lindqvists minne år 2016  till Aladdin Pramanik, matematik, International IT College of Sweden i Stockholm, Jenny Jansson, fysik, Kyrkskolan i Ludvika, Magnus Ehinger, kemi och biologi, Polhemskolan i Lund, och Jenny Wickholm, NO, Sigfridsborgs skola i Nacka.

Pressmeddelande

Ingvar Lindqvistdagen

Varje år bjuder akademien in lärare, skolledare och andra intresserade till Ingvar Lindqvistdagen, ett halvdagssymposium som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning. Årets lärarpristagare presenterar sin undervisning och ibland berättar tidigare pristagare vad priset betytt för dem.

Föreläsningar på KVATV

Flipped Classroom – Det omvända arbetssättet
Daniel Barker, Norra Real, Stockholm; pristagare 2014.

Se fler föreläsningar från Ingvar Lindqvistdagen 2014 och tidigare år på KVATV
(Välj kategori Lärardagar).