"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria

  • Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria
Namn Befattning Telefon
Henrik  Björck
Ordförande
Professor i idé och lärdomshistoria +46 31 786 19 29
Johan  Kärnfelt
Sekreterare
Lektor Idéhistoria +46 031 786 45 26
Annika  Berg
Forskare +46 8 402 12 68
Staffan Bergwik
Forskare
Annelie Drakman
Doktorand +46 18 47 11 576
Isabelle  Dussauge
Forskarassistent
Hjalmar  Fors
Forskare
Karl Grandin
Föreståndare +46 8 673 96 16
Svante Lindqvist
Riksmarskalk +46 8 402 60 31
Per Lundin
Docent i teknikhistoria +46 31 772 15 28
Sverker Sörlin
Professor +46 8 545 252 61
Magdalena  Tafvelin
Anna  Tunlid
Forskare +46 222 41 28
Björn Wallsten
Doktorand i miljösystemanalys och miljöledning +46 13 28 56 25
Sven Widmalm
Professor +46 18 47 11 581
Roine Wiklund
Fil Dr Forskare +46 920 49 16 50
Per Wisselgren
Universitetslektor +46 90 786 55 17
Anna  Åberg
Doktorandtjänst
Eva Åhrén