"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Svenska nationalkommittén för strålskyddsforskning

  • Svenska nationalkommittén för strålskyddsforskning
Namn Befattning Telefon
Eva Forssell-Aronsson
Ordförande
Professor i radiofysik +46 31 342 23 49
Andrzej Wojcik
Vice ordförande
Professor i strålningsbiologi +46 8 16 12 17
Mats Isaksson
Sekreterare
Professor i radiofysik +46 31 342 38 49
Britt-Marie Drottz-Sjöberg
Professor i psykologi och riskperception +47 7359 7485
Hans Ellegren
Professor i evolutionsbiologi +46 18 471 64 60
Mats Eriksson
Maria Feychting
Professor i epidemiologi +46 8 524 874 65
Robert Fink
Yngve Hamnerius
Professor i biologiska effekter av elektromagnetiska fält +46 31 772 19 05
Åsa Henning
+46 340 67 28 52
Elis Holm
Professor +46 46 1731 20
Lennart Johansson
Sjukhusfysiker +46 90 785 35 51
Mats Jonsson
Docent +46 8 790 91 23
Ulrik Kautsky
Dr, expert i radioekologi
Per Söderberg
Professor i oftalmiatrik
Ingela Turesson
Professor i onkologi
Margareta Törnqvist
Professor i miljökemi +46 8 16 37 69
Jack Valentin
Docent, Expert i strålskydd +46 8 660 94 09
Bengt Westermark
Professor i tumörbiologi +46 18 611 38 21