"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Svenska nationalkommittén för matematik

  • Svenska nationalkommittén för matematik
Namn Befattning Telefon
Sandra Di Rocco
Ordförande
Professor i matematik +46 8 790 71 68
Warwick Tucker
Vice ordförande
Prefekt +46 18 471 33 18
Veronica  Crispin
Sekreterare
Sorina  Barza
Universitets lektor +46 54 700 18 88
Samuel Bengmark
Biträdande professor +46 31 772 53 02
Jana  Björn
Professor i matematik +46 13 28 14 43
Magnus  Carlehed
Yuanji Cheng
Universitetslektor +46 40 665 76 53
Björn  Ivarsson
Klaus  Jäntti
VD
Pär Kurlberg
Professor
Anders Logg
Professor
Klas  Markström
Universitetslektor +46 90 786 97 21
Erik Palmgren
Professor +46 8 16 45 32
Sandra Pott
Professor
Jan Erik Solem
Universitetslektor
Håkan Sollervall
Universitetslektor
Jeffrey Steif
Professor +46317723513
Thomas  Strömberg
Biträdande Professor +46 920 49 19 44
Anna-Karin  Tornberg
Professor i numerisk analys +46 8 790 62 66