"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Tillbaka

Roland von Bothmer

Professor, Svensk akademiledamot. Invald i akademien som ledamot nummer 1366

Medlem av

Klassen för biologiska vetenskaper

Befattning

Professor i kulturväxternas genetik och förädling

Organisation

Sveriges lantbruksuniversitet

Telefon

+46 40 41 50 01

Mobil

+46 70 676 44 18

Fax

+46 40 41 50 10

E-post

roland.von.bothmer@slu.se

Adress

Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet, LTJ-fakulteten
Box 52
SE-230 53  Alnarp
Sverige