"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Tillbaka

Kåre Larsson

Professor, Svensk akademiledamot. Invald i akademien som ledamot nummer 1284

Medlem av

Klassen för kemi

Befattning

Professor i livsmedelsteknologi

Organisation

Camurus Lipid Research

Telefon

+46 46 29 48 11

Mobil

+46 70 567 10 15

Fax

+46 46 29 48 11

E-post

k.larsson@klchem.se

Adress

Bjersundsvägen 15
SE-237 36  Bjärred
Sverige