"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"