"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Kansli

  • Akademiens kansli
Namn Befattning Telefon
Göran K. Hansson
Ständig sekreterare +46 8 673 95 00
Thérèse Tietjens
Akademisekreterare +46 8 673 95 03
Per Hedenqvist
Akademiråd +46 8 673 95 95
Lisbeth Wallin
Akademikamrer +46 8 673 97 90
Fredrik All
Kommunikationsansvarig +46 8 673 95 63
Maria  Asp
Arkivarie +46 8 673 96 12
Ylva Borgegård
Crafoordpriskoordinator / Utvärderingskoordinator +46 8 673 97 19
Lou Borgström
Evenemangskoordinator +46 8 673 95 05
Peter Brandén
Stipendiesekreterare +46 8 673 95 24
Louise Dahlgren
Administratör, Nobelkommittén för kemi +46 8 673 97 27
Karin Edoff
Prisadministratör +46 8 673 95 61
Tuula  Elf
Administratör, Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne +46 8 673 97 18
Sara Gustavsson
Kommunikatör / Webbansvarig (föräldraledig)
Gunilla Hallersjö
Forskarhandläggare +46 8 673 95 51
Dick Hedberg
Projektledare, Energiutskottet +46 8 673 95 66
Carl-Victor Heinold
Kommunikatör +46 8 673 95 16
Cecilia Herbst
Forskningskoordinator +46 8 673 96 19
Julia  Holmvik
Forskningskoordinator +46 8 673 95 65
Peter Jacobsson
Systemansvarig +46 8 673 97 92
Elin  Jansson
Priskoordinator +46 8 673 97 40
Susanne Eklund Krebs
Receptionist +46 8 673 95 00
Jonas Lif
Fastighetsansvarig +46 8 673 95 11
Thomas  Lindström
Fastighetstekniker +46 8 673 95 15
Magnus Lundgren
Programkoordinator +46 8 673 95 25
Elin Mellqvist
Kommittésekreterare +46 8 673 97 28
Jessica Balksjö Nannini
Pressansvarig +46 8 673 95 44
Hanna Oskarsson
Administratör +46 8 673 95 73
Mona Skoglund
Administratör, ekonomi/personal +46 8 673 95 06
Heléne Sundström
Vetenskaplig sekreterare +46 8 673 95 55
Sara Tyskeng
Kommittésekreterare +46 8 673 95 91
Simon Ungman Hain
Kommunikatör/Webbansvarig (vik.) +46 8 673 95 07
Sophia Westlund
Projektkoordinator +46 8 673 95 17
Lena  Widerberg
HR-ansvarig +46 8 673 95 64
Kristina Wolff
Administratör, Nobelkommittén för fysik +46 8 673 95 72
Anita Åkerblom
Redovisningsekonom +46 8 673 95 10
Sila Özgüven
Projektcontroller +46 8 673 95 08