"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Akademistyrelse

  • Akademistyrelsen
Namn Befattning Telefon
Christina Moberg
Professor i organisk kemi +46 8 790 90 36
Martin Jakobsson
Professor i Maringeologi och Geofysik +46 8 16 47 19
Arne Jarrick
Professor i historia +46 8 16 28 33
Dan Larhammar
Professor i molekylär cellbiologi +46 18 471 41 73
Nils Dencker
Professor i matematik +46 46 222 44 62
Tore Ellingsen
Professor i nationalekonomi +46 8 736 92 60
Sten-Åke Elming
Professor i tillämpad geofysik +46 920 49 13 92
Sven  Enerbäck
Professor i medicinsk genetik / Söderbergs forskningsprofessur i medicin +46 31 786 33 34
Göran K. Hansson
Ständig sekreterare +46 8 673 95 00
Anne-Marie Hermansson
Professor +46 31 772 29 78
Torleif Härd
Professor +46 18 67 10 50
Kerstin Lidén
Professor i laborativ arkeologi +46 8 16 29 48
Rickard Lundin
Professor i rymdfysik +46 90 786 92 05
Anders Tunlid
Professor +46 46 222 37 57
Barbro Åsman
Professor +46 8 5537 86 65