"to promote the sciences and strengthen their influence in society"

Press releases

December

 • Ole Kiehn får Söderbergska professuren i medicin 2010

  2010-12-22 Press release: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Söderbergs donationsprofessur i medicinsk forskning 2010 till Ole Kiehn vid Karolinska Institutet. Professuren, som är finansierad av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området på heltid i 5 år. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor.
 • LAST CALL: Press activities during the Nobel week 2010 at the Royal Swedish Academy of Sciences

  2010-11-30 Press release: NB! Further information and registration to all press activities is available at http://kva.se/pressroom Last day for registration to all press activities: FRIDAY 3 DECEMBER 2010 The press activities are only for the media. Please bring your press ID, or similar.

October

 • Välkommen till symposiet ADHD – barnet bakom bokstäverna

  2010-10-26 Press release: I varje klass finns något barn som har svårt att sitta still, följa instruktioner, koncentrera sig på och fullfölja uppgifter. Det blir ofta stökigt omkring barn som har dessa problem och inte bara barnet själv, utan också kamrater och lärare påverkas. Vad handlar denna problematik om? Under symposiet delas 2009 års psykologipris till yngre forskare delas ut.
 • Hur kan vi tillgodose äldres behov av näringsriktig — och god — mat?

  2010-10-18 Press release: Svaren diskuteras på Vetenskapsakademien i morgon den 19 oktober. Det finns närmare en halv miljon svenskar som är över 80 år, och de blir allt fler i takt med att medellivslängden ökar. Av många skäl har det blivit allt angelägnare att identifiera matens roll för att uppnå ett friskt och njutbart åldrande.
 • The Prize in Economic Sciences 2010

  2010-10-11 Press release: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel for 2010 to Peter A. Diamond , Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, Dale T. Mortensen , Northwestern University, Evanston, IL, USA and Aarhus University, Denmark, and Christopher A. Pissarides , London School of Economics and Political...
 • The Nobel Prize in Chemistry 2010

  2010-10-06 Press release: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Nobel Prize in Chemistry for 2010 to Richard F. Heck , University of Delaware, Newark, DE, USA, Ei-ichi Negishi , Purdue University, West Lafayette, IN, USA and Akira Suzuki , Hokkaido University, Sapporo, Japan,
 • The Nobel Prize in Physics 2010

  2010-10-05 Press release: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Nobel Prize in Physics for 2010 to Andre Geim and Konstantin Novoselov , both at University of Manchester, UK,

September

 • The Aminoff Prize 2011

  2010-09-16 Press release: The Royal Swedish Academy of Sciences has awarded The Gregori Aminoff Prize in crystallography 2011 to Professor Lia Addadi and Professor Stephen Weiner , both at the Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel,
 • Observatoriekullen är skapad under istiden och har formats av krig och vetenskap

  2010-09-07 Press release: Den årligen återkommande Observatoriekullens dag på lördag den 11 september firas på temat ”Brunkebergsåsens historia och geologi”. Observatoriet, som tillhör de kulturellt/vetenskapshistoriskt viktigaste byggnaderna i Stockholm, bjuder in till en lärorik och underhållande eftermiddag för både barn och vuxna.

August

 • Framgångsrikt pedagogiskt koncept utökas med matematik för grundskolan

  2010-08-24 Press release: Nu har Kungl. Vetenskapsakademiens skolutvecklingsprogram, NTA (Naturvetenskap och teknik för alla), utvecklat sitt första matematiktema, Mönster och algebra för skolan. Temat är anpassat för elever i åldern 10–12 år, men fördjupningarna gör det möjligt att använda det även i senare årskurser. Elevernas kommunikation och dokumentation har en central plats i det nya matematikpaketet.

June

May

 • Sverige nästan fossilfritt om fyrtio år

  2010-05-03 Press release: Sverige har om fyrtio år en i det närmaste CO2-fri energiförsörjning jämfört med resten av världen som kan minska sitt beroende av olja, gas och kol från nuvarande 80 % till 54 % år 2050. I Sverige ersätts fossilenergin främst av ökad bioenergi och genom minskad total energianvändning. I resten av världen svarar bland annat utbyggnad av förnybar energi och kärnkraft samt generella energieffekti...

April

March

February

 • Ingvar Lindqvistprisen 2010

  2010-02-15 Press release: Fem lärare från Lund, Malmö och Norrtälje får årets lärarpris för sina engagerade insatser i matematik, kemi, fysik och biologi. Prissumman är sammanlagt 280 000 kr, fördelat på 50 000 kr per prisområde och 20 000 kr till respektive skola.

January

 • Framstående forskare belönas för sina forskningsinsatser

  2010-01-29 Press release: Fyra forskare verksamma i Sverige hedras med priser och belöningar från Kungl. Vetenskapsakademien för sin forskning kring supravätskor, typ 2 diabetes, vätskekristaller och moderna bildskärmar, samt bakteriella immunmodifierande mekanismer. Pristagarna är knutna till Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola och Kungliga Tekniska högskolan.
 • Statement on wind power

  2010-01-27 Press release: The Royal Swedish Academy’s Energy Committee expects a massive expansion of wind power in the decades ahead. Globally, it looks set to rise from 260 TWh of electricity in 2008 to an estimated 5,000 TWh in 2050. This represents an annual average increase of 8%.
 • The Crafoord Prize in Geosciences 2010

  2010-01-21 Press release: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Crafoord Prize in Geosciences 2010 to Walter Munk , Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego, La Jolla, CA, USA,
Kungl. Vetenskapsakademien