"to promote the sciences and strengthen their influence in society"

News

December

 • Tree new members elected to the Academy

  2013-12-17 News: At the General Meeting on 11 December 2013 Anders Irbäc, Lund University, Anders Karlhede, Stockholm University, and Yoshinori Tokura, Tokyo University were elected members of the Academy.

November

October

 • Akademien svarar om högskolestiftelser

  2013-10-25 News: Igår skickade KVA sitt svar till Utbildningsdepartementet angående promemorian ”Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet”.
 • Ledig tjänst: Trädgårdsmästare

  2013-10-25 News: Bergianska stiftelsen vid Kungl. Vetenskapsakademien söker en trädgårdsmästare till Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården.
 • Four new members elected to the Academy

  2013-10-24 News: At the General Meeting on 9 October Jeffrey Steif, Chalmers University of technology, Iain Cameron, Uppsala University, Tomas Sjöström, Rutgers University and Peter Juslin, Uppsala University were elected members of the Academy.
 • New report from the Energy Committee: The significance of nuclear power for reducing the carbon dioxide emissions

  2013-10-16 News: Sweden’s power production is practically fossil-free, primarily due to the big shares of hydro and nuclear power.
 • The Prize in Economic Sciences 2013

  2013-10-14 Press release: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbanks Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel for 2013 to Eugene F. Fama , University of Chicago, IL, USA, Lars Peter Hansen , University of Chicago, IL, USA, and Robert J. Shiller , Yale University, New Haven, CT, USA
 • The Nobel Prize in Chemistry 2013

  2013-10-09 Press release: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Nobel Prize in Chemistry for 2013 to Martin Karplus , Université de Strasbourg, France and Harvard University, Cambridge, MA, USA Michael Levitt , Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA and Arieh Warshel , University of Southern California, Los Angeles, CA, USA
 • The Nobel Prize in Physics 2013

  2013-10-08 Press release: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Nobel Prize in Physics for 2013 to François Englert , Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgien and Peter W. Higgs , University of Edinburgh,UK
 • Granskningen av SIIIEE slutförd

  2013-10-02 News: Under hösten 2012 tillsattes en granskningsgrupp bestående av en ledamot från vardera KVA och IVA samt expertis inom området miljöekonomi. Undersökningen är en regelmässig sådan utförd på uppdrag av SIIIEE:s styrelse i enlighet med det ramavtal som finns kring akademiernas granskningar av löntagarfondsstiftelserna. Nu har granskningsgruppen slutfört sitt arbete och undersökningen av Stiftelsen...

September

 • Climate change: Bert Bolin and beyond

  2013-09-25 News: Den 27 september kommer FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), att presentera Working Group I (WGI) bidrag till IPCCs femte Assessment Report (AR5) i Stockholm. För att hedra professor Bert Bolins betydande insatser som en av initiativtagarna till IPCC och hans arbete som dess förste ordförande 1988-1997, kommer rapporten Climate Change 2013: The Physical Science...
 • Climate change: Bert Bolin and beyond

  2013-09-25 News: The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) will present the Working Group I (WGI) contribution to the Fifth Assessment Report (AR5) in Stockholm 27 September. In order to honour the significant achievements of Prof. Bert Bolin as one of the founding fathers of the IPCC and its first chairman from 1988 to 1997, the WGI Assessment report Climate Change 2013: The Physical Science Basis...
 • Akademien uttalar sig om EU:s forskningsprogram

  2013-09-20 News: Horisont 2020 är EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation som gäller för perioden 2014-2020 och har en total budget på cirka 70 miljarder euro. I ett brev till Utbildningsdepartementet har Kungl. Vetenskapsakademien denna vecka lämnat synpunkter på förslaget till nationell organisation för programmet (DS 2013:52).
 • Two new members elected to the Academy

  2013-09-19 News: At the General Meeting on 11 Sep Mats Carlsson, University of Oslo and Jan-Erik Wahlund, Swedish Institute of Space Physics, Uppsala, were elected members of the Academy.
 • Climate Change: Bert Bolin and Beyond

  2013-09-10 Press release: On 26 September 2013 the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) will approve the Working Group I (WGI) contribution to the Fifth Assessment Report. To honour the significant achievements of Professor Bert Bolin as one of the founding fathers of the IPCC and its first chairman from 1988 to 1997, the WGI Assessment report Climate Change 2013: The Physical Science Basis will be dedicated...
 • Aminoff Prize 2014

  2013-09-13 Press release: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Gregori Aminoff Prize in Crystallography 2014 to: Yigong Shi Tsinghua University, Beijing, China
 • Workshop: Renewables – systems and storage

  2013-09-10 Press release: The workshop will focus on potential scientific breakthroughs in renewable energy conversion technologies, in energy storage and in energy systems over the period to 2050 and beyond.
 • Ledig tjänst: Receptionister

  2013-09-05 News: Vi söker två receptionister till Kungl. Vetenskapsakademien. Ni delar huvudansvaret för att bemanna reception och telefonväxel (IPECS 300) samt för praktisk hjälp vid genomförandet av akademiens seminarier, föreläsningar och konferenser.

August

 • New telephone system

  2013-08-28 News: From September 2 to 4, there will be telephone disturbance at the secretariat due to change of the regular phone system. Mobile telephony will operate as usual.

July

 • Physica Scripta paper casts new light on spin-bowling

  2013-07-05 News: In a paper published by Physica Scripta today, Garry and Ian Robinson, Honorary Visiting Fellows at the University of New South Wales and the University of Melbourne respectively, have presented equations that govern the trajectory of a spinning ball as it moves through the air in the presence of a wind.
 • Ny rapport från Energiutskottet - Sverige får betala när EU satsar på sol- och vindkraft

  2013-07-02 Press release: 81% av världens energi kommer från fossila bränslen, såsom olja, kol och naturgas. Energiutskottet vid Kungl. Vetenskapsakademien visar i sin nya rapport att endast 31 % av den svenska energitillförseln härrör från fossila bränslen.
 • Ny rapport från EASAC om genmodifierade grödor

  2013-07-02 News: I en ny oberoende rapport från European Academies Advisory Council, EASAC, varnas för allvarliga vetenskapliga, ekonomiska och sociala konsekvenser av EU:s nuvarande inställning till genmodifierade grödor (GM-grödor).

June

 • Launching new research programmes in mathematics

  2013-06-18 News: The Knut and Alice Wallenberg Foundation has decided in collaboration with the Royal Swedish Academy of Sciences to support Swedish research in mathematics. As part of this initiative, three research programmes will be launched: one post-doc programme for young researchers going abroad, one post-doc programme for recruiting young foreign researchers to Sweden, and one visiting scholar programme...
 • 1,5 miljon från Aktiestinsens stiftelse till forskning om ordförståelse och läsutveckling bland förskolebarn

  2013-06-18 Press release: Akademien har beslutat att utdela ett anslag om 1,5 miljoner kronor från Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle till universitetslektor Ulrika Wolff vid Göteborgs universitet, för ett forskningsprojekt där hon studerar hur barns kognitiva förmåga utvecklas under förskoleåren och vilka konsekvenser det får under de första skolåren.
 • Nya forskningsprogram inom matematik utlysta

  2013-06-18 Press release: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien stötta matematisk forskning i Sverige. Som en del i satsningen startas tre forskningsprogram; postdokprogram för utresande unga forskare, postdokprogram för rekrytering av unga utländska forskare till Sverige och gästforskarprogram för utländska forskare.
 • Swedish top-tier research in need of reinforcement

  2013-06-10 Press release: Sweden has a long tradition of being a high-ranking knowledge nation, harbouring several internationally prominent research and knowledge environments. But something has changed. During the last twenty years, the development of research with high international impact has been weaker in Sweden than in countries such as Denmark, the Netherlands and Switzerland. This is a warning sign of utmost...
 • Ledig tjänst: Ekonom/Administrativ koordinator

  2013-06-03 News: Vi söker en ekonom/administrativ koordinator till Institut Mittag-Leffler, en av Kungl. Vetenskapsakademiens (KVA) institutioner, som vill arbeta med ekonomi och administrativa uppgifter som del i ett team på 7 personer.

May

 • Första kvinnan som fått Söderbergska priset inom rättsvetenskap

  2013-05-30 Press release: I går delade Kungl. Vetenskapsakademien ut Söderbergska priset inom rättsvetenskap 2013 på 1 miljon kronor till Maarit Jänterä-Jareborg, Juridiska institutionen, Uppsala universitet ”för hennes vetenskapliga insatser i den internationella familjerätten”
 • Prisseminarium – Perspektiv på internationell familjerätt

  2013-05-30 Press release: För att hedra årets pristagare i rättsvetenskap, professor Maarit Jänterä-Jareborg, arrangeras ett seminarium på temat familjerättens internationalisering.
 • Three new members elected to the Academy

  2013-05-28 News: At the General Meeting on 15 May Olof Ramström, KTH Royal Institute of Technology, Mikael Akke, Lund University and sir John Meurig Thomas, University of Cambridge, United Kingdom, were elected members of the Academy.
 • Ledig tjänst: Kommunikatör

  2013-05-06 News: Vi söker en kommunikatör till Kungl. Vetenskapsakademiens kommunikationsavdelning som ska ha huvudansvaret för vår visuella identitet, varumärkesfrågor, vår trycksaksproduktion samt utveckling av akademiens närvaro i sociala medier.

April

 • Nya biodrivmedel med mindre klimatpåverkan – Sverige i täten när raps och sockerrör byts mot vedämnen i växter

  2013-04-24 Press release: Idag presenterar Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott rapporten Biodrivmedel – nu och i framtiden. Både den och en rapport från European Academies Science Advisory Council (EASAC) betonar vikten av nya biodrivmedel för att minska växthuseffekten.
 • Nanoforskare, matematiker, författare, översättare och skolsatsning belönade av akademien

  2013-03-22 News: Akademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 17 april att prisbelöna nanoforskaren Daniel Aili, Linköpings universitet, matematikern David Witt-Nyström, Chalmers tekniska högskola, författaren Monica Lauritzen, översättaren Erik Andersson samt initiativtagarna bakom Kemilektorslänken, Sture Nordholm och Agneta Sjögren, för sina framstående insatser.
 • Ledig tjänst: Stipendiesekreterare

  2013-04-16 News: Vi söker en stipendiesekreterare till Kungl. Vetenskapsakademiens kansli som på ett strukturerat sätt kan ansvara för arbetet med akademiens stipendier ”från ax till limpa”.
 • KVA på SvD Brännpunkt om ny matematiksatsning

  2013-04-08 News: Kungl. Vetenskapsakademien, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vetenskapsrådet och Stiftelsen för Strategisk Forskning satsar cirka 100 miljoner kronor per år i 5-6 år på svensk matematisk forskning.
 • Sverige ska bli bäst i matematik

  2013-04-08 Press release: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien stötta matematisk forskning i Sverige. Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.
 • Göran Gustafssonprisen 2013 – Några av Sveriges främsta unga forskare belönas

  2013-04-04 Press release: Göran Gustafssonprisen hör till de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Årets fem pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor och belönas för sin forskning om stokastiska optimeringsproblem, snabbare och mindre elektronik, sätt att bekämpa sjukdomsframkallande bakterier, skräddarsydda behandlingar och målsökande substanser som kan bota cancer.
 • 22 framgångsrika forskare och lärare belönas med 24,7 miljoner kronor

  2013-04-03 Press release: Belöningarna delas ut under Kungl. Vetenskapsakademiens 192:a högtidsdag fredagen den 5 april kl.17.00 i Grünewaldsalen, Konserthuset, Stockholm.

March

 • Maria Strømme elected to the Academy's Class for Engineering sciences

  2013-03-28 News: At the General Meeting on 13 Mars Maria Strømme, Professor of Nanotechnology at Uppsala University, was elected a foreign member of the Royal Swedish Academy of Sciences.
 • Stefan Thor and Peter Pagin elected to the Academy

  2013-03-28 News: At the General Meeting on 13 Mars Stefan Thor, Professor of biology at the Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University and Peter Pagin, Professor of philosophy at the Department of Philosophy, Stockholm University were elected members of the Academy.
 • KVA på SvD Brännpunkt om den svenska skolmodellen

  2013-03-27 News: 11–12 mars arrangerade KVA det internationella symposiet Ideas and consequences of market principles in education: The Swedish case in an international perspective . Forskningen visar att kunskapsnivåerna hos svenska elever sjunker i internationella jämförelser.
 • North is becoming south, new study in Nature Climate Change

  2013-03-19 News: An international team of 21 authors from 17 institutions in seven countries, amongst others Academy researcher Terry Callaghan, published a study in the journal Natural Climate Change on March 10. It shows that, as the cover of snow and ice in the northern latitudes has diminished in recent years, the temperature over the northern land mass has increased at different rates during the four...
 • Ledig tjänst: Junior kommunikatör

  2013-03-18 News: Vi söker en junior kommunikatör till ett föräldravikariat på Kungl. Vetenskapsakademiens kommunikationsavdelning. Du kommer i första hand att arbeta som kommunikationsassistent, men kan också komma att ansvara för egna projekt.
 • Ledig tjänst: Sveriges unga akademi söker en kommunikatör

  2013-03-18 News: Vill du vara med och bygga upp Sveriges unga akademis kommunikationsverksamhet? Akademin bildades i maj 2011, och är ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för några av de bästa unga forskarna i Sverige. Den består idag av 28 ledamöter men kommer under de närmaste åren att utökas till 40 ledamöter. Ett sekretariat är under uppbyggnad och till detta sekretariat söker vi ...
 • Fem forskare belönade av akademien

  2013-03-18 News: Akademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 13 mars att belöna Sofia Feltzing, Lunds universitet, Belén Martín-Matute, Stockholms universitet, Anna Dimberg, Uppsala universitet samt Nils Ryman och Linda Laikre, Stockholms universitet, för deras betydelsefulla vetenskapliga insatser.
 • Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) granskad

  2013-03-11 News: Granskningsgruppen vid KVA har nu slutfört sin granskning STINT. Stiftelsen är den första av de sju löntagarfondstiftelserna som granskas i den nya granskningsomgången som startades under våren 2012.

February

 • Stiftelsen för Strategisk Forskning granskad av KVA och IVA

  2013-02-28 Press release: Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) meddelar att granskningen av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) nu är genomförd. Stiftelsens 15-årsjubileum fick stor publicitet i medierna i augusti 2012. Då väcktes många frågor vilket föranledde SSF:s styrelse att lämna en begäran till akademierna om granskning av de ifrågasatta aktiviteterna.
 • Granskningen av SSF slutförd

  2013-02-27 News: Nu har kommittén för granskning av verksamheten hos Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) slutfört sitt arbete. I augusti 2012 gav SSF:s styrelse i enlighet med sina stadgar Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i uppdrag att granska stiftelsens verksamhet och speciellt klargöra de uppgifter som framkommit i samband med Dagens Nyheters granskning av...
 • Professor Eric S. Lander elected to the Academy's Class for biosciences

  2013-02-25 News: At the General Meeting on 13 February Eric S. Lander, Professor of Biology at Massachusetts Institute of Technology (MIT), Professor of systems biology at Harvard Medical School, and President and Founding Director of the Broad Institute of MIT and Harvard, was elected to the Academy's Class for biosciences.
 • Ny akademirapport: Sveriges elpriser – analys av den nordiska elmarknaden

  2013-02-20 News: Sedan 1970-talet har priset på el stigit kraftigt. Begränsad konkurrens på nordiska elmarknaden och energiomställningen i Europa kommer troligtvis att leda till fortsatt stigande kostnader för svenska elkonsumenter och svensk basindustri.
 • Sveriges bästa lärare i matematik och naturvetenskap har utsetts!

  2013-02-18 Press release: En lärare från Linköping, en från Sollentuna, två från Sigtuna och åtta från Upplands Väsby får årets lärarpris, Ingvar Lindqvistprisen 2013, för sitt inspirerande arbete i matematik, kemi, biologi och NO. Prissumman är sammanlagt 280 000 kr, fördelat på 50 000 kr per prisområde och 20 000 kr till respektive skola (Runby skola och Breddenskolan delar sitt pris).
 • Akademien belönar stora insatser inom naturvetenskap

  2013-02-15 News: Tre personer belönas för sina insatser inom genetiska undersökningar, icke-linjär harmonisk analys inom matematik och arbete med optiska material.
 • New statement on stem cell research

  2013-02-13 News: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2012 was awarded to John B. Gurdon and Shinya Yamanaka for the fundamental discoveries that demonstrated that mature cells can be reprogrammed to become pluripotent. But stem cell research has also been the subject of much debate.
 • Academy statement on the L’Aquila-verdict

  2013-02-05 Press release: On 18 January the reasons for the verdict of the L’Aquila process were made public. The scientists were sentenced to four years imprisonment for having communicated the risk so defectively that they are believed to be partly responsible for the death of more than 300 citizens of L’Aquila in the earthquake on 6 April 2009. The scientific community worldwide has reacted against the verdict, and n...

January

 • Söderbergska priset 2013

  2013-01-28 Press release: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att det Söderbergska priset inom rättsvetenskap 2013 på 1 miljon kronor tilldelas Maarit Jänterä-Jareborg , Juridiska institutionen, Uppsala universitet ”för hennes vetenskapliga insatser i den internationella familjerätten”.
 • Four new members elected to the Academy

  2013-01-24 News: At the General Meeting on 16 January Torsten Åkesson, Lund University, Per Molander, Swedish Social Insurance Inspectorate, Johan Rockström, Stockholm University, and Kjell Jonsson, Umeå University, were elected members of the Academy.
 • Klargörande om Stiftelsen Torsten Amundsons fond

  2013-01-21 News: Med anledning av Karin Bojs krönika i DN 2013-01-13 vill akademien klargöra några detaljer angående Stiftelsen Torsten Amundsons fond.
 • Virusforskaren Maria Masucci tilldelas Hilda och Alfred Erikssons pris

  2013-01-21 News: Maria Masucci, professor i virologi vid Karolinska Institutet, får Hilda och Alfred Erikssons pris ”för betydelsefulla bidrag till vår förståelse om hur virus kan vara involverade i utvecklingen av många cancersjukdomar. Hennes studier har visat att vissa virus, som ofta ger symptomlösa långvariga infektioner, lurar kroppens immunsystem och reglering av celldelning och därigenom kan bidra till...
 • The Crafoord Prize in Polyarthritis 2013

  2013-01-17 Press release: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Crafoord Prize in Polyarthritis 2013 to Peter K. Gregersen ,The Feinstein Institute for Medical Research, Manhasset, NY, USA, Lars Klareskog , Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden and Robert J. Winchester , Columbia University, New York, NY, USA,
 • Vacancies: Two Research Positions with focus on global social-ecological dynamics and marine stewardship in a global context

  2013-01-16 News: The Royal Swedish Academy of Sciences is pleased to announce two positions as Early Career Academy Researcher, one for a scholar with a documented background in economics and one for a scholar with a documented background in research on social-ecological interactions. The positions will be part of the Family Erling Persson’s Academy Program on The Ecological Economics of Global Change, lead by...
 • Ledig tjänst: Fastighetstekniker

  2013-01-14 News: Akademien söker en fastighetstekniker till KVA:s kansli. Rollen innebär ansvar för drift, skötsel och underhåll gällande akademiens fastigheters tekniska system.
 • Ledig tjänst: Ekonom/Administratör

  2013-01-14 News: KVA startar upp ett nytt forskningsprogram ”Ecological Economics of Global Change”, med fokus på globala miljöförändringar, i nära samarbete med Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi på KVA. Rekrytering av forskare till programmet pågår och nu behöver vi en ekonom/administratör som vill vara med och bygga upp verksamheten.
Kungl. Vetenskapsakademien