"to promote the sciences and strengthen their influence in society"
Back

Kärlek − en hjärtefråga

Vad är egentligen kärlek? Vi har bjudit in en kemist, en historiker, en sociolog, en evolutionsbiolog och en psykiatriker för att förklara kärleken.

Date

2017-04-21

Time

10.00 - 15.00

Venue

Beijer Hall, Royal Swedish Academy of Sciences

Address

Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Directions

Organizer

Svenska nationalkommittén för biologi.

Fee

Arrangemanget är kostnadsfritt, öppet för allmänheten men föranmälan krävs. (Anmälningsformulär längst ner på sidan). Vänligen observera att anmälan är bindande.

Foto: Johntex

Vad är egentligen kärlek? Förälskelse och kärlek kan betraktas som en kemisk process, där molekyler styr våra tankar och handlande. Men våra känslor påverkas också av skrivna och oskrivna sociala regler och vi bedöms av människor i vår omgivning. Synen på kärlek har förändrats genom tiderna. Kan kärlek vara en biologisk drift som syftar till att sprida gener vidare till nästa generation?

Kärlek är en fråga som engagerar oss alla och berörs i många olika forskningsområden. I detta populärvetenskapliga seminarium med svenska och internationella talare belyser vi mänsklig kärlek ur flera olika perspektiv – vi har bjudit in en kemist, en historiker, en sociolog, en evolutionsbiolog och en psykiatriker för att förklara kärleken.

Carin Franzén är professor i språk och kultur vid Linköpings Universitet. Hennes arbete undersöker hur kärlek beskrivits i litteraturen under olika tidsepoker. Hon har visat att medeltida kvinnor använde sig av den upphöjda höviska kärleken som en strategi för att verka och uppnå en bättre maktposition.

Ulf Ellervik är professor i bioorganisk kemi vid Lunds Universitet. Han har skrivit flera populärvetenskapliga böcker, bland annat ”Njutning: berättelser om kärlek känslor och kemi.” Kemiskt kan förälskelse beskrivas som en obalans mellan hjärnans signalsubstanser dopamin, noradrenalin och seretonin. Lustkänslor beror på att halterna dopamin ökar, och ger ett rus som liknar effekter av droger.

Emma Engdahl är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. Hon har nyligen gett ut en boken ”Depressiv kärlek” som handlar om kärlekens uttryck där hon har undersökt om det finns ett samband mellan kärlek och depression. Emma Engdahl har visat att mänsklig kärlek är komplex och att vi ofta påverkas av våra depressiva erfarenheter.

Markus Rantala är docent i både biologi och psykologi och verksam vid Åbo Brain and Mind Center. Han har medverkat i flera uppmärksammade studier om partnerval hos människor. Han har bland annat undersökt i vilken grad kvinnliga och manliga ansiktsdrag bedöms som attraktiva av män och kvinnor i olika åldrar och om skägg hos män är attraktivt eller inte.

Åsa Nilsonne är professor i psykiatri och författare till både facklitteratur och kriminalromaner. I hennes senaste bok ”H” har hippocampus i hjärnan blivit huvudperson och får förklara vad som händer under ett dygn när vi blir förälskade. Hippocampus är den del av hjärnan som organiserar minnen och därmed gör det möjligt för oss att använda våra tidigare erfarenheter för att fatta beslut.

Detaljerat program går att ladda ner från menyn till höger.

Registration

Registration closed