"to promote the sciences and strengthen their influence in society"

2011-2012

2011

January

March

 • Aminoff Prize Lectures 2011

  2011-03-31 Scientific lectures Aminoff Prize Symposium 2011 including seminar and panel discussion on “Geobiology of biomineralization”.

April

May

June

September

October

 • Announcement of the Nobel Prize in Physics 2011

  2011-10-04 Press conferences Welcome to the announcement of the Nobel Laureates in Physics 2011. The press conference starts at 11.45 am CET at the earliest. NOTE! Press ID required.
 • Announcement of the Nobel Prize in Chemistry 2011

  2011-10-05 Press conferences Welcome to the announcement of the Nobel Laureates in Chemistry 2011. The press conference starts at 11.45 am CET at the earliest. NOTE! Press ID required.
 • Nano- och mikrosystemteknik för biomedicinska tillämpningar

  2011-10-05 Popular science lectures Öppen föreläsning med prof. Göran Stemme, Mikrosystemteknik (MST), Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
 • Årets Nobelpris i fysik och kemi

  2011-10-06 Popular science lectures Populärvetenskapliga presentationer av årets Nobelpris i fysik och kemi direkt från Nobelkommittéledamöterna själva.
 • System Biology 2011 Stockholm

  2011-10-16 Scientific lectures An international meeting on radiation induced cancer and non-cancer diseases.
 • Universitet som kreativa miljöer?

  2011-10-19 Workshops Workshop arrangerad av Sveriges unga akademi om hur universiteten kan bidra till innovation och nytänkande.
 • Livets molekyler och mekanismer

  2011-10-26 Teachers' days Inspirationsdagar för gymnasielärare.
 • Making Sense of Smells

  2011-10-27 Scientific symposia Contemporary research reveals powerful links between olfaction and early childhood experiences, emotions, sexuality, but also to neurologic and psychiatric disease; thus the nose seems to know who we are, where we have been, and where we are going. In this unique symposium, several of Europes’ leading researchers in human olfaction will present and discuss their research.
 • IYC Conference for Nordic Chemistry Teachers

  2011-10-28 Conferences International conference for Nordic chemistry teachers.

November

December

January

 • Nanoscopy with focused light

  2012-01-18 Scientific lectures Open lecture with Prof Stefan W. Hell, Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Göttingen, Germany.
 • Modern human genetic variation

  2012-01-19 Scientific symposia A dozen of the currently most innovative minds in this rapidly expanding field will present and discuss their latest results.

February

 • Nobel Laureate revisiting lecture: Sir Anthony James Leggett

  2012-02-15 Scientific symposia Leggett is widely recognized as a world leader in the theory of low-temperature physics and revisits the Royal Swedish Academy of Sciences to give the lecture “The structure of a world described by quantum mechanics”.

March

 • Understanding heavy metals

  2012-03-07 Scientific lectures Open lecture with Prof Pekka Pyykkö, Department of Chemistry, University of Helsinki, Finland.
 • Ja eller nej till genmodifierade växter – vad säger forskarna?

  2012-03-20 Popular science lectures Under detta symposium, riktat till skola och allmänhet, berättar ledande universitetsforskare om sin syn på användningen av genmodifierade växter.
 • Energi - användning, effektivisering och miljöpåverkan

  2012-03-21 Lärardagar Välkommen till en av vårens nio avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom matematik och naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Faith in the future

  2012-03-22 Conferences How can science help in meeting complex environmental challenges? The Royal Guest Professors and outstanding representatives of the scientific community, politics, business and non-governmental organisations meet to discuss possible ways forward.
 • Frontlinjer inom medicinsk forskning

  2012-03-27 Teachers' days Välkommen till en av vårens nio avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom matematik och naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Ingvar Lindqvistdagen 2012

  2012-03-29 Teachers' days Kungl. Vetenskapsakademien inbjuder lärare och skolledare till en eftermiddag som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning.
 • Gregori Aminoff Prize Lectures 2012

  2012-03-30 Scientific lectures The Royal Swedish Academy of Sciences has awarded The Gregori Aminoff Prize 2012 to Marat Yusupov and Gulnara Yusupova, Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire, France, and Harry F. Noller, University of California Santa Cruz,CA, USA, “for their crystallographic studies on ribosomes, translators of the code of life”.
 • Högtidssammankomst

  2012-03-31 General Meetings Kungl. Vetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst.

April

 • Forskningens politik: några utvecklingstendenser

  2012-04-11 Scientific lectures Öppen föreläsning med professor Sven Widmalm, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.
 • Big Bang i universum och partikelkollisioner i acceleratorer

  2012-04-18 Teachers' days Välkommen till en av vårens nio avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom matematik och naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Jordens resurser

  2012-04-26 Teachers' days Välkommen till en av vårens nio avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom matematik och naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan. (Lärardagen hålls inom ramen för Skolverkets nationella konferens för NO-lärare).

May

June

 • Biodrivmedel – nu och i framtiden

  2012-06-07 Conferences Konferensen kommer belysa våra nuvarande och framtida möjligheter att på ett hållbart sätt producera kolbaserade drivmedel för motorfordon - ur biomassa i allmänhet, och skogsbiomassa i synnerhet.
 • Les Liaisons Dangereuses: Is finance research flirting with pseudoscience?

  2012-06-13 Scientific lectures Open lecture with Prof Francisco Lacerda, Dept. of Linguistics, Stockholm University.
 • Kleindagarna

  2012-06-15 Teachers' days Under tre dagar samlas ett tjugotal gymnasielärare och några forskare på Institut Mittag-Leffler. Intressant matematik presenteras av forskare och det kommer arrangeras workshops för att tillsammans planera matematiklektioner för gymnasiet.

September

 • Verklighetens magi - En kväll i upplysningens anda

  2012-09-05 Popular science lectures Den 5 september arrangerar Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med Fri Tanke förlag en kväll i upplysningens anda. Kvällens huvudtalare är Richard Dawkins, världskänd författare och evolutionsbiolog, som gör ett unikt framträdande i Sverige.
 • Building a future energy system in Africa – How can science academies contribute?

  2012-09-10 Workshops This workshop will bring together some prominent researchers in this field from Kenya, Tanzania and Sweden, as well as from other European science academies.
 • Föredrag med Göran Gustafssonpristagare

  2012-09-11 Scientific lectures Med dessa föredrag fortsätter Göran Gustafssons Stiftelse serien av årligen återkommande föredrag, där tidigare Göran Gustafssonpristagare berättar om sin verksamhet. Föredragen är öppna för alla intresserade, och ingen föranmälan krävs.
 • Chemical circuits to regulate cell signalling

  2012-09-12 Scientific lectures Open lecture with Prof. Magnus Berggren, Department of Science and Technology, Linköping University.
 • Världen med eller utan Gud

  2012-09-13 Popular science lectures Den 13 och 14 september anordnar Kungl. Vetenskapsakademien, Sveriges ambassad vid den Heliga Stolen, det påvliga kulturrådet och Fryshuset två idésamtal om tro och icketro med rubriken "Världen med eller utan Gud". Samtalen ingår i projektet "Hedningarnas förgård".
 • The 1st Japan-Sweden fellowship/research network

  2012-09-20 Conferences Swedish researchers and others interested in science in Japan are most welcome to the 1st Japan-Sweden fellowship/research network together with Japanese researchers in Sweden, alumni members of the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) and Japanese governmental scholarship fellows.
 • Stockholm Meeting 2012

  2012-09-27 Workshops Kungl. Vetenskapsakademien, Vetenskap & Allmänhet och Naturvetarna bjuder in till ett seminarium om sambandet mellan forskningskvalitet och mobilitet och samverkan. Arrangemanget finns att se på KVATV.se.
 • Educating health professionals for a new century

  2012-09-28 Conferences Välkommen till en reflekterande dialog om hur utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal i de nordiska länderna kan möta och forma framtidens hälsoutmaningar lokalt och globalt. Mötet organiseras med finansiellt stöd från IAMP, KI och Novo Nordisk Fonden.

October

 • The cognitive and neural mechanisms of hypnosis

  2012-10-01 Scientific symposia In this symposium, leading researchers in the field of hypnosis will present and discuss their work.
 • Livets molekyler och mekanismer

  2012-10-02 Teachers' days Välkommen till en av höstens åtta avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Scientific computing as link between science and mathematics

  2012-10-10 Scientific lectures Open lecture with Prof Björn Engquist, University of Texas, TX, USA.
 • Årets Nobelpris i fysik och kemi

  2012-10-11 Scientific lectures Populärvetenskapliga presentationer på svenska av årets Nobelpris i fysik och kemi direkt från Nobelkommittéledamöterna själva.
 • Årets Ekonomipris

  2012-10-16 Popular science lectures Populärvetenskapliga presentationer av årets Ekonomipris (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) direkt från Ekonomipriskommitténs ledamöter.
 • Presentation av regeringens forsknings- och innovationsproposition

  2012-10-16 Hearings Utbildningsminister Jan Björklund besöker akademien tisdag 16 oktober och presenterar regeringens forsknings- och innovationsproposition.
 • Mikroorganismer i vår närmiljö

  2012-10-18 Teachers' days Välkommen till en av höstens åtta avgiftsfria inspirationsdagar för lärare inom naturvetenskap i gymnasiet och grundskolan.
 • Academy lectures in chemistry

  2012-10-18 Scientific lectures During this symposium world-leading researchers who are also members of the Academy’s class for chemistry will give lectures within the various fields of chemistry.
 • Salt – health, food and society

  2012-10-24 Scientific symposia This symposium will give an update on the latest research on health effects of high salt intake and possible benefits of reducing the intake. International experiences on efforts to reduce salt exposure on population level will be transmitted. How such experiences can be used and transferred to Swedish conditions will be discussed, as well as future research needs.
 • Lärardag i fysik

  2012-10-31 Teachers' days Kungl. Vetenskapsakademien inbjuder dig som lärare i grundskolans senare del och på gymnasiet till en lärardag som kommer att ta upp dagens frontlinjer inom fysiken. Det kommer även att finnas tillfälle till informella samtal med föreläsarna i samband med kaffe- och lunchpauserna.

November

Contact

Programme Coordinator
program@kva.se