"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Internationellt arbete

Akademiens internationella arbete hanteras i första hand av akademiens kommitté för internationella frågor och innefattar främst samarbeten inom ramen för internationella akademi- och forskningsorganisationer.

Kommittén för internationella frågor

Kommittén för internationella frågor har som uppgift att vara informationsnod för akademiens internationella engagemang. Kommittén initierar, samordnar och bereder akademiens internationella aktiviteter och är remissinstans för dessa frågor.

Internationella samarbetsorganisationer

Akademien företräder Sverige i ett flertal internationella organisationer. De huvudsakliga internationella samarbetsorganisationer är: ALLEA (All European Academies), EASAC (European Academies Science Advisory Council), IAP (the Global Network of Science Academies), IAMP (the Interacademy Medical Panel) samt ICSU (International Council for Science).

European Academies Science Advisory Council (EASAC)

EASAC är den internationella organisation som KVA arbetar närmast med för närvarande. Arbetet sker i projektform där experter från de europeiska medlemsakademierna gör en genomlysning av ett aktuellt område vilket oftast resulterar i en rapport eller ett uttalande. Samtliga rapporter granskas av medlemsakademierna innan de släpps. Akademien har representation i EASAC:s tre program Biosciences, Energy och Environment, samt i EASAC Council genom akademiens preses.

Aktuella rapporter och uttalanden på EASACS:s webbplats

The International Council for Science (ICSU)

ICSU är en organisation för ett stort antal icke-statliga vetenskapliga sammanslutningar som driver många globala forskningsprogram, bland annat Future Earth som har en del av sitt sekretariat i Sverige. Akademien är också huvudman för 18 nationalkommittéer som representerar Sverige i ICSU:s olika ämnesunioner.

Läs mer om nationalkommittéerna

Kontakt

Heléne Sundström
Vetenskaplig sekreterare
08-673 95 55
helene.sundstrom@kva.se

Ledamöter av Kommittén för internationella frågor