"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Stiftelsegranskningar

Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har möjlighet att granska de forskningsstiftelser som instiftades 1994 genom avvecklingen av löntagarfonderna.

Under perioden 1997-2004 genomförde akademierna 18 granskningar, varav hälften var av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA). Resultatet av Vetenskapsakademiens granskningar publiceras i akademiens rapportserier.  För rapporter publicerade före 2001 hänvisar vi till receptionen, 08-673 95 00, info@kva.se

Ny granskningsomgång

De tre akademierna och de sju löntagarfondsstiftelserna har gemensamt avtalat att granskningarna av stiftelserna ska ske enligt ett rullande schema och på ett sådant sätt att en ny granskning initieras varje halvår.

Under våren 2012 påbörjade akademierna en ny granskningsomgång och först ut var Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), där Vetenskapsakademien står som ensam granskare. Övriga stiftelser som ska granskas är Stiftelsen för internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet, Östersjöstiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), MISTRA, Stiftelsen för vård- och allergiforskning (Vårdalstiftelsen) samt Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen).

Kontakt

Ylva Borgegård
Utvärderingskoordinator
Tel: 08 673 97 19
ylva.borgegard@kva.se