"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Hälsa

Kungl. Vetenskapsakademiens och Svenska Läkaresällskapets etikutredning föreslår riktlinjer kring obeprövade behandlingsmetoder

2016-06-16 Mot bakgrund av det så kallade Macchiarini-fallet tillsatte Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Svenska Läkaresällskapet den 25 februari en utredning för att klargöra regler och ta fram riktlinjer för forskare och läkare som arbetar i gränslandet mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård. Utredningen presenteras i rapporten Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter,och kommer med konkreta förslag och rekommendationer om riktlinjer. Det  föreslås ett inrättandet av en nationell kommitté för bedömning av obeprövade behandlingsmetoder och att riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter fastställs.

Läs hela rapporten (pdf)

Debattartikel i Dagens Nyheter: Så kan patienter skyddas mot alltför riskabla åtgärder

2016-06-16 I en debattartikel i Dagens Nyheter föreslår rapportens arbetsgrupp att en nationell kommitté för bedömning av obeprövade behandlingsmetoder inrättas. Man föreslår också att åtta kriterier ska vara uppfyllda för att obeprövade behandlingar ska få användas på en allvarligt sjuk patient.

Läs hela artikeln på DN Debatt

Uttalande: Stamcellsforskning - framsteg, förhoppningar och farhågor

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2012 belönar John B. Gurdon och Shinya Yamanaka för deras banbrytande prestationer inom stamcellsforskningen. Trots Yamanakas framsteg med en annan typ av stamceller som kan tillverkas till exempel från patientens egna hudceller är de embryonala stamcellerna fortfarande nödvändiga för forskningen kring nya behandlingar. Stamcellsforskningen är fortsatt omdiskuterad, och en arbetsgrupp inom akademiens klass för medicinska vetenskaper har identifierat återkommande frågor om stamcellsforskning och ger svar.

 

Läs hela uttalandet (pdf)

 

  

Svenska nationalkommittén för nutrition och livsmedelsvetenskap

Kommittén arrangerar återkommande symposier med syfte att samla och belysa den senaste forskningen inom olika ämnen relaterade till nutrition  och livsmedelsvetenskap. Symposierna direktsänds ofta på webben för att sedan publiceras som video on demand.

Läs mer om Livsmedel och nutrition

Hälsoutskottet

Vetenskapsakademien tillsatte 2006 ett utskott med uppgift att arbeta med ”Den upplevda ohälsan under skoltiden – utveckling, mätning och förslag till åtgärder”. Utgångspunkten var de rapporter om ökad psykisk ohälsa bland unga som återkommande presenterats sedan den ekonomiska krisen i Sverige vid mitten av 1990-talet.

Läs mer om Psykisk hälsa