"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Vetenskap i samhället

Ett kunskapsbaserat samhälle som prioriterar utbildning, forskning och innovation har de bästa möjligheterna att möta framtidens utmaningar. Akademien uppmärksammar viktiga samhällsfrågor och granskar dem ur ett vetenskapligt perspektiv.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien dessutom en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.

Stort anslag från Bill & Melinda Gates Foundation till nytt institut vid Kungl. Vetenskapsakademien

2017-02-13 Genom ett initiativ av tre forskare har Kungl. Vetenskapsakademien fått ett anslag på drygt 10 miljoner kronor för att starta Swedish Institute for Global Health Transformation, SIGHT. Institutets syfte är att utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt främja svensk forskning och utbildning, och erbjuda vetenskapligt underlag för policyarbete inom området global hälsa.

Läs pressmeddelandet

Yttrande om Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om registrering av homeopatiska läkemedel

2017-02-02 Vetenskapsakademien invänder starkt mot Läkemedelsverkets förslag att ändra termen ”homeopatika” till ”homepatiska läkemedel” vid registrering av homeopatiska produkter. Homeopatika kan inte påvisa någon medicinsk effekt utöver placeboeffekten, vilket man måste kräva av ett läkemedel. Hälsorisker uppstår när sjuka människor tror sig kunna bli friska av dessa produkter och inte söker relevant evidensbaserad behandling.

Läs hela yttrandet

International Council for Science (ICSU) uppmanar USA att häva inreseförbudet

ICSU uppmanar USA:s regering att häva presidentordern ”Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States” som förbjuder tillträde till USA för medborgare från sju länder.

Vetenskapsakademien är medlem i ICSU.

Läs hela yttrandet

Kungl. Vetenskapsakademiens och Svenska Läkaresällskapets etikutredning föreslår riktlinjer kring obeprövade behandlingsmetoder

2016-06-16 Mot bakgrund av det så kallade Macchiarini-fallet tillsatte Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Svenska Läkaresällskapet den 25 februari en utredning för att klargöra regler och ta fram riktlinjer för forskare och läkare som arbetar i gränslandet mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård. Utredningen presenteras i rapporten Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter, och kommer med konkreta förslag och rekommendationer om riktlinjer. Det  föreslås ett inrättandet av en nationell kommitté för bedömning av obeprövade behandlingsmetoder och att riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter fastställs.

Läs hela rapporten (pdf)

Debattartikel i Dagens Nyheter: Så kan patienter skyddas mot alltför riskabla åtgärder

2016-06-16 I en debattartikel i Dagens Nyheter föreslår rapportens arbetsgrupp att en nationell kommitté för bedömning av obeprövade behandlingsmetoder inrättas. Man föreslår också att åtta kriterier ska vara uppfyllda för att obeprövade behandlingar ska få användas på en allvarligt sjuk patient.

Läs hela artikeln på DN Debatt

Yttrande om Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

By bradley j, via Wikimedia Commons.2015-05-11 Akademien avstyrker Läkemedelsverkets förslag om ett införlivande av antroposofiska homeopatiska produkter i den svenska läkemedelslagstiftningen, vilket akademien anser skulle gå stick i stäv med flera av de grundläggande principerna för läkemedel och evidensbaserad sjukvård. Den minimala administrativa vinsten står inte i någon rimlig proportion till de negativa signaleffekterna av ett sådant beslut.

Läs hela yttrandet (pdf)

Debattartikel i Dagens nyheter

2015-12-10 På DN Debatt kritiserar 11 akademiledamöter, varav 4 Nobelpristagare, förslaget att antroposofiska homeopatiska produkter ska införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen. I artikeln menar man att produkter inte ska kunna registreras som läkemedel för att de är antroposofiska (dvs. följer antroposoferna resonemang) eller ingår i någon annan religiös eller ideologisk föreställningsvärld, utan endast om de kan visa dokumenterad effekt. Om antroposofer anser sig ha någon produkt med potential att kunna bli ett läkemedel så måste den med hänsyn till patienterna granskas med vetenskapliga metoder på samma sätt som andra potentiella läkemedel.

Läs hela artikeln på DN Debatt

Läs slutreplik på DN Debatt

Den oväntade nyttan

Det är vanligt att politiker och andra beslutsfattare förespråkar forskningssatsningar inom förutbestämda "strategiska" områden. Det kan tyckas logiskt, men de största vetenskapliga genombrotten kommer ofta ur den fria grundforskningen, vars främsta mål är att ge nya kunskaper om vetenskapligt intressanta frågor. Den pågående försämringen av förutsättningarna för den fria forskningen försämrar också förutsättningarna för en positiv samhällsutveckling.

Med broschyren Den oväntade nyttan vill akademien lyfta fram några exempel på hur grundläggande forskning utan att vara styrd av tankar på tillämpningar ändå varit till stor nytta för samhället. Historien är full av oväntade upptäckter som nu är grunden för självklara ting i vardagen som vårt uppkopplade IT-samhälle, sjukvård och läkemedel som håller oss friska eller nya material med fantastiska egenskaper.

Projektet har finansierats av Kjell och Märta Beijers Stiftelse, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, Sven och Dagmar Saléns stiftelse och Wenner-Gren Stiftelserna.

Ladda ner broschyren (pdf)

Du kan också beställa den tryckta broschyren på info@kva.se

Kemi - den gränslösa vetenskapen

Med boken Kemi - den gränslösa vetenskapen vill Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien visa på den stora roll kemin spelar för utvecklingen inom naturvetenskap, teknik och medicin och hur kemin bidrar till bättre levnadsförhållanden.

Syftet är att utifrån ett vetenskapligt perspektiv öka kunskapen om kemin och dess möjligheter. Boken tar upp områden som solceller och nya energitekniker, hållbara råvaror, mat och kemi, molekylär elektronik och läkemedel.

Ladda ner boken (pdf)

Beställ den tryckta boken på Lamanicas webbplats