"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Sjöbergpriset

Sjöbergpriset är ett årligt internationellt pris inom cancerforskning som tilldelas enskilda forskare eller forskargrupper. Priset uppgår till 1 miljon US dollar, varav 100 000 US dollar är prissumma och 900 000 US dollar är anslag för framtida forskning.

Bengt Sjöberg, prisets upphovsman. Foto: Hans Reuterskiöld.Priset finansieras av Sjöbergstiftelsen, och Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för att utse pristagare. Stiftelsen grundades 2016, och det första priset kommer att offentliggöras den 14 februari 2017.

Utdelningen kommer att ske under Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 31 mars 2017 i H.M. Konungens och H.M. Drottningens närvaro.

Pressmeddelande: Bengt Sjöberg donerar 2 miljarder till cancerforskning

Sjöbergstiftelsen