"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Tobias Priset

Tobias Stiftelsen inrättade år 2008 Tobias Priset. Det består av dels ett personligt pris på 100 000 kr, dels ett forskningsanslag på 2 miljoner kr/år under 5 år. Det har till främsta syfte att ge pristagare förutsättningar att bedriva högklassig forskning kring problem av betydelse för cellterapi vid hematologiska (blodrelaterade) sjukdomar.

Senaste priset

Pristagare 2016 David Bryder. Foto: Lunds universitet.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Tobias Priset 2016, på 10,1 miljoner kronor, till David Bryder, Lunds universitet ”för hans banbrytande forskningsinsatser avseende blodcellnybildning, faktorer som reglerar blodstamcellers mognadsprocess, och blodstamcellers åldrande, vilka har stor betydelse för resultaten vid stamcellstransplantation”.

Pressmeddelande

Nominering och utdelning

Medicinska fakulteter och professorer vid medicinska fakulteter vid nordiska lärosäten samt tidigare pristagare inbjuds under våren att nominera kandidater till priset. Det förutsätts att pristagaren fortsatt får sin lön från fakulteten. De nominerade inkommer själva med fullständiga underlag som överlämnas till en priskommitté tillsatt av Kungl. Vetenskapsakademiens klass för medicinska vetenskaper. Kommittén tar i sin tur hjälp av externa sakkunniga.

Det slutgiltiga beslutet om pristagare fattas av Kungl. Vetenskapsakademiens in pleno och priset delas ut under våren närmast påföljande år.

Mer information

Tobias Stiftelsen

Kontakt

Elin Jansson
Priskoordinator
Tel: 08 673 97 40
elin.jansson@kva.se