"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Tobias Priset

Tobias Stiftelsen inrättade år 2008 Tobias Priset. Det består av dels ett personligt pris på 100 000 kr, dels ett forskningsanslag på 2 miljoner kr/år under 5 år. Det har till främsta syfte att ge pristagare förutsättningar att bedriva högklassig forskning kring problem av betydelse för cellterapi vid hematologiska (blodrelaterade) sjukdomar.

Senaste priset

Sten Eirik W. Jacobsen, Tobiaspristagare 2014. Foto: Stefan ZimmermanKungl. Vetenskapsakademien, som utdelar Tobias Priset enligt överenskommelse med Tobias Stiftelsen, har beslutat utdela 2014 års pris till Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, Karolinska Institutet och University of Oxford, Storbritannien, "för hans banbrytande forskningsinsatser inom området blodcellsnybildning, särskilt identifiering av faktorer som reglerar blodbildande stamcellers mognadsprocess, vilket har stor betydelse för resultaten vid stamcellstransplantation".

Pressmeddelande

Nominering och utdelning

Medicinska fakulteter och professorer vid medicinska fakulteter vid nordiska lärosäten samt tidigare pristagare inbjuds under våren att nominera kandidater till priset. Det förutsätts att pristagaren fortsatt får sin lön från fakulteten. De nominerade inkommer själva med fullständiga underlag som överlämnas till en priskommitté tillsatt av Kungl. Vetenskapsakademiens klass för medicinska vetenskaper. Kommittén tar i sin tur hjälp av externa sakkunniga.

Det slutgiltiga beslutet om pristagare fattas av Kungl. Vetenskapsakademiens in pleno och priset delas ut under våren närmast påföljande år.

Mer information

Tobias Stiftelsen

Kontakt

Hanna Oskarsson
Priskoordinator
Tel: 08 673 97 40
hanna.oskarsson@kva.se