"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Söderbergska priset

Det Söderbergska priset är instiftat av Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. Det tilldelas vartannat år till framstående forskare inom ekonomi eller rättsvetenskap genom Kungl. Vetenskapsakademien och vartannat år inom medicin genom Svenska Läkaresällskapet. Priset utdelas sedan 1987.

Söderbergska priset 2015

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att det Söderbergska priset inom ekonomiska vetenskaper 2015 tilldelas Tore Ellingsen och Magnus Johannesson, båda vid Handelshögskolan i Stockholm, ”för sina gemensamma och inflytelserika arbeten inom området beteendeekonomi”.

Pressmeddelande

Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- och studieverksamhet företrädesvis inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena.

Kontakt

Hanna Oskarsson
Priskoordinator
Tel: 08 673 97 40
hanna.oskarsson@kva.se