"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Rolf Schock

Rolf Schock dog 1986 i en tragisk olycka då hans bil föll ner över honom under ett reparationsarbete. Han var då endast 53 år gammal. Det kom som en stor överraskning för omgivningen att Rolf, som levt ett mycket enkelt liv, intensivt upptagen av sin forskning och utan att någonsin ha haft en fast tjänst, vid sin död efterlämnade en stor förmögenhet.

I enlighet med hans testamente upprättades en fond för att dela ut fyra priser inom områdena logik och filosofi, matematik, de visuella konsterna samt de musikaliska konsterna. Pristagarna skulle utses av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl. Musikaliska akademien. Priserna delas i dag ut vart tredje år och prissumman uppgår till 500.000 kronor per prisområde, sammanlagt 2 miljoner kronor.

Rolf Schocks testamenterade förmögenhet förvaltas genom The Rolf Schock Foundation och sedan 1993, då de första priserna delades ut, har samarbetet mellan de tre akademierna resulterat i en rad pristagare inom vitt skilda discipliner.

Man kan spekulera i om Rolf Schock genom att uppmärksamma de olika disciplinerna med ett gemensamt pris närde förhoppningar om att det skulle generera gränsöverskridande samarbete och korsbefruktningar till gagn för forskning och undervisning. Hur det än förhåller sig med den saken, är det helt visst att Rolf Schock själv hade stor glädje av att utöva och intressera sig för både konsten och vetenskapen.

Rolf Schock föddes i Frankrike1933 dit hans föräldrar hade emigrerat från Tyskland 1931. Familjen bosatte sig sedermera i USA där Rolf Schock också växte upp och utbildade sig. Han studerade geologi och psykologi vid University of New Mexico, konst på University College of Arts, Craft and Design. År 1955 avlade han en Bachelor of Arts och övergick sedan till studier i filosofi vid University of California.

Under 1960 flyttade Rolf Schock till Sverige och fortsatte sina studier i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, där han först tog licentiatexamen 1964 och doktorsexamen 1968 med avhandlingen ”Logic without Existence Assumptions”. Han verkade som docent vid Uppsala universitet och under många år hade han också sin bas på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm där han även undervisade.

Han var en ihärdig målare, fotograf och resenär. I Stockholm studerade han konst vid Konstfack åren 1964–69 och ställde ut ett stort antal målningar på Skriptors Hörna i Stockholm. En målning signerad Rolf Schock finns på Kungl. Akademien för de fria konsterna.