"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Rolf Schockprisen

Rolf Schock, som vid sin bortgång 1986 efterlämnade en stor förmögenhet, uttryckte i sitt testamente att Vetenskapsakademien skall utse en pristagare i logik och filosofi och en i matematik, att Akademien för de fria konsterna skall utse en pristagare i en av de visuella konsterna och att Musikaliska akademien skall utse en pristagare i en av de musikaliska konsterna.

Förmögenheten förvaltas av stiftelsen The Schock Foundation, vars styrelse tillsätts av de tre prisutdelande akademierna.

Schockdagarna 2014

Under Schockdagarn 2014, 21–23 oktober, hölls en prisceremoni på Riddarhuset i Stockholm och prissymposium i logik och filosofi respektive matematik hölls på akademien med årets pristagare närvarande.

Prissymposiet i matematik filmades och kan nu ses på KVATV (sök på Schock)

Senaste prisen (2014)

Rolf Schockpristagare 2014: Derek Parfit (Logik och filosofi) foto: Gerard Vong, Yitang Zhang (Matematik) foto: Lisa Nugent/UNH Photographic Services, Herbert Blomstedt (De musikaliska konsterna) foto: Martin Lengemann, Anne Lacaton och Jean-Philippe Vassal (De visuella konsterna) foto: Stiftung HfG Ulm

LOGIK OCH FILOSOFI: DEREK PARFIT
”för hans banbrytande bidrag rörande personlig identitet, hänsyn till framtida generationer, och analys av moralisk teoribildning”

MATEMATIK: YITANG ZHANG
”för hans spektakulära genombrott rörande problemet om existens av oändligt många primtalstvillingar”

DE MUSIKALISKA KONSTERNA: HERBERT BLOMSTEDT
”för sina alltid genomlysta musikaliska gestaltningar präglade av insiktsfull humanism och gripande känslodjup, för sin förmåga att i sina interpretationer skapa meningsfulla musikaliska sammanhang som berör musikälskare över hela världen och för sin stora generositet gentemot yngre generationer musiker och dirigenter”

DE VISUELLA KONSTERNA: ANNE LACATON och JEAN-PHILIPPE VASSAL
”för arkitektduons lyhörda arbete med att framhäva platsens röst och samtidigt prägla den med en tydlig signatur. Framsynt ställer man sig i direkt dialog med användarna och de boende och ser värdet av att behålla och utveckla det redan befintliga”

Pressmeddelande

Nominering och utdelning

Priserna utdelas efter förslag från särskilda prisnämnder inom respektive akademi. Prisutdelning sker vart tredje år.

Kontakt

Hanna Oskarsson
Priskoordinator
Tel: 08 673 97 40
hanna.oskarsson@kva.se