"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Rolf Schockprisen

Rolf Schock, som vid sin bortgång 1986 efterlämnade en stor förmögenhet, uttryckte i sitt testamente att Vetenskapsakademien skall utse en pristagare i logik och filosofi och en i matematik, att Akademien för de fria konsterna skall utse en pristagare i en av de visuella konsterna och att Musikaliska akademien skall utse en pristagare i en av de musikaliska konsterna.

Förmögenheten förvaltas av stiftelsen The Schock Foundation, vars styrelse tillsätts av de tre prisutdelande akademierna.

Senaste prisen (2017)

Rolf Shockpristagare 2017: Ruth Millikan (Logik och filosofi) foto: Donald Shankweiler, Richard Schoen (Matematik), Doris Salcedo (De visuella konsterna) foto: David Heald, Wayne Shorter (De musikaliska konsterna) foto: Robert Ascroft.

LOGIK OCH FILOSOFI: Ruth Millikan
för hennes banbrytande teorier om evolutionära funktioner och biologiska grunder för tänkande och språk, vilkas förmåga att representera världen förklaras i termer av just sådana funktioner”

MATEMATIK: Richard Schoen
”för banbrytande arbeten inom differentialgeometri och geometrisk analys inklusive bevisen av Yamabes förmodan, förmodan om positiv massa, och den glatta sfär-satsen”

DE VISUELLA KONSTERNA: Doris Salcedo
”för hennes enastående förmåga att materiellt manifestera förlust och saknad. Hennes känsliga och djupt engagerade arbete berör de långvariga konsekvenserna av krig och dödligt våld och synliggör smärtan, sorgen och de efterlämnade tomrummen i själen, i hemmet och i hela samhällen.”

DE MUSIKALISKA KONSTERNA: Wayne Shorter 
”I snart sex decennier har Wayne Shorter tillhört den progressiva jazzmusikens mest betydelsefulla kreatörer. En särpräglad röst, fri från mekaniska mönster och med ett omisskännligt inbjudande och humanistiskt tonfall. Han har genom sina improvisationer och kompositioner vidgat vårt vetande, och fördjupat vår sensibilitet, och den nyfikenhet som driver honom mot det ännu outforskade visar inga tecken på att avta. Wayne Shorters musikskapande är en upplysningsgärning.”

Pressmeddelande

Nominering och utdelning

Priserna utdelas efter förslag från särskilda prisnämnder inom respektive akademi.

Kontakt

Hanna Oskarsson
Priskoordinator
Tel: 08 673 97 40
hanna.oskarsson@kva.se