"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Tillbaka

Rasmus Neideman

Pris

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne / Ingvar Lindqvistpriset (1991–2015) - Pedagogiska insatser

År

2011

Universitet

Norra Real gymnasium, Stockholm

Land

Sverige

Motivering

för sin forskningsinriktade undervisning, med projekt präglade av starkt elevengagemang och ett strikt vetenskapligt synsätt