"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Bejerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne

Varje år delar Vetenskapsakademien ut fyra priser till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO.

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Priset har fått sitt namn efter akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

Senaste prisen


2017 års lärarpristagare:  Anna Efremova, Täby Friskola, Carolin Lysell, KLARA Norra gymnasium, Lennart Wallstedt, Platengymnasiet och Ola Ejdrén, Lars-Erik Larsson-gymnasietKungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvars Lindqvists minne år 2017 till Anna Efremova, Täby Friskola (matematik), Carolin Lysell, KLARA Norra gymnasium i Stockholm (kemi), Lennart Wallstedt, Platengymnasiet i Motala (biologi), Ola Ejdrén, Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund (NO).

Pressmeddelande

Ingvar Lindqvistdagen

Varje år bjuder akademien in lärare, skolledare och andra intresserade till Ingvar Lindqvistdagen, ett halvdagssymposium som fokuserar på frågeställningar i skolan och nya idéer kring undervisning. Årets lärarpristagare presenterar sin undervisning och ibland berättar tidigare pristagare vad priset betytt för dem.

Föreläsningar på KVATV

Varför? – vetgirighet, lekfullhet, lust och lärande i NO
Jenny Wickholm, Sigfridsborgs skola i Nacka; lärarpristagare 2016.

Se fler föreläsningar från Ingvar Lindqvistdagen 2016 och tidigare år på KVATV
(Välj kategori Lärardagar).

Mer information

Kjell och Märta Beijers Stiftelse

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne hette fram till och med 2015 Ingvar Lindqvistpriset.