"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Aminoffpristagare

År Namn Land Ämne
2017 Natalia Dubrovinskaia Sverige Kristallografi
2017 Leonid Dubrovinsky Sverige Kristallografi
2016 Poul Nissen Danmark Kristallografi
2016 Chikashi Toyoshima Japan Kristallografi
2015 Ian Robinson Storbritannien Kristallografi
2014 Yigong Shi Kina Kristallografi
2013 Carlo Gatti Italien Kristallografi
2013 Mark Spackman Australien Kristallografi
2012 Marat Yusupov Frankrike Kristallografi
2012 Gulnara Yusupova Frankrike Kristallografi
2012 Harry F. Noller USA Kristallografi
2011 Lia Addadi Israel Kristallografi
2011 Stephen Weiner Israel Kristallografi
2010 So Iwata Japan Kristallografi
2009 George M Sheldrick Storbritannien Kristallografi
2009 Gérard Bricogne Frankrike Kristallografi
2008 Hans Eklund Sverige Kristallografi
2007 Sumio Iijima Japan Kristallografi
2006 Stephen C Harrison USA Kristallografi
2006 David I Stuart Storbritannien Kristallografi
2005 Ho-Kwang Mao USA Kristallografi
2004 Gregori Aminoffs Pris Sverige Kristallografi
2003 Axel Brünger USA Kristallografi
2003 T Alwyn Jones Sverige Kristallografi
2002 Leslie Leiserowitz Israel Kristallografi
2002 Meir Lahav Israel Kristallografi
2001 Kenneth C Holmes Tyskland Kristallografi
2000 Dan Shechtman Israel Kristallografi
1999 Richard Henderson Storbritannien Kristallografi
1999 Nigel Unwin Storbritannien Kristallografi
1998 Aloysio Janner Nederländerna Kristallografi
1998 Ted Janssen Nederländerna Kristallografi
1998 Pietro Marten De Wolff Nederländerna Kristallografi
1997 Wayne A Hendrickson USA Kristallografi
1996 Philip Coppens USA Kristallografi
1995 Hugo M Rietveld Nederländerna Kristallografi
1994 Michael G Rossmann USA Kristallografi
1993 Clifford G Shull USA Kristallografi
1992 Michael M Woolfson Storbritannien Kristallografi
1991 David Phillips Storbritannien Kristallografi
1990 Jack Dunitz Schweiz Kristallografi
1989 Arne Magnéli Sverige Kristallografi
1988 Isabella L Karle USA Kristallografi
1987 Otto Kratky Österrike Kristallografi
1986 Erwin Félix Bertaut Frankrike Kristallografi
1985 André Guinier Frankrike Kristallografi
1984 David Harker USA Kristallografi
1983 J M Robertson Storbritannien Kristallografi
1982 Gunnar Hägg Sverige Kristallografi
1981 Charles Frank Storbritannien Kristallografi
1979 Paul Peter Ewald USA Kristallografi