"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Gregori Aminoffs pris

Gregori Aminoffs pris är avsett att belöna ett dokumenterat, individuellt bidrag inom det kristallografiska området inbegripet områden rörande dynamiken i kristallstrukturers formande och upplösning. Arbete som visar prov på elegans i närmandet av problemet skall ges visst företräde.

Priset utdelas sedan 1979 och tilldelas i första hand en individuell svensk eller utländsk forskare, och i övrigt gemensamt till forskargrupper, bestående av högst tre personer.

Senaste priset

Pristagare: Natalia Dubrovinskaia och Leonid Dubrovinsky. Foto: University of BayreuthKungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Gregori Aminoffs pris i kristallografi 2017 till professorerna Natalia Dubrovinskaia och Leonid Dubrovinsky, vid University of Bayreuth, Tyskland ”för deras utveckling av ny metodologi för in situ-experimentell bestämning av kristallstrukturer under extrema förhållande - hög temperatur och tryck”. Prissumman är på totalt 100 000 kronor

Läs hela pressmeddelandet

Nominering och utdelning

Akademien tillsätter en priskommitté som som tar fram förslag för nominering och under hösten tar akademien beslut om pristagare. Priset överlämnas under akademiens årliga högtidssammankomst påföljande vår.

Gratis artiklar av Aminoffpristagare hos Physica Scripta

Kristallografins år 2014 uppmärksammades av den vetenskapliga tidskriften Physica Scripta genom en serie artiklar där tidigare Aminoffpristagare bidrog med personliga berättelser om sin forskning. Senare års pristagare har fortsatt bidra med sina berättelser och hela samlingen finns tillgänglig för gratis nedladdning.

Ladda ner artiklarna på Physica Scriptas webbplats

Kontakt

Hanna Oskarsson
Priskoordinator
Tel: 08 673 97 40
hanna.oskarsson@kva.se