"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Göran Gustafssonprisen

Göran Gustafssonprisen innebär fleråriga stora anslag till forskare i Sverige, som på detta sätt ges stora möjligheter att göra goda insatser inom matematik, fysik, kemi, molekylär biologi och medicin.

Priserna utdelas sedan 1991 av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning, i vars styrelse fem av nio ledamöter är utsedda av Vetenskapsakademien.

Senaste prisen

Göran Gustafssonpristagarna 2016: Xavier Crispin, Ruth Palmer, Volodymyr Mazorchuk, Felix Ryde och Olle Melander. Foto: Hans Reuterskiöld.

2016 års Göran Gustafssonpriser tilldelas Volodymyr Mazorchuk, professor i matematik, Uppsala universitet (matematik), Felix Ryde, professor i fysik, KTH (fysik), Xavier Crispin, professor, Linköpings universitet (kemi), Ruth Palmer, professor i cellbiologi, Göteborgs universitet (molekylär biologi) och Olle Melander, professor, Lunds universitet (medicin).

Pressmeddelande 

Nominering och utdelning

Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning inbjuder svenska universitet och högskolor med fasta forskningsresurser inom aktuella områden att inkomma med förslag till pristagare. Individuellt ingivna ansökningar om pris eller bidrag beaktas inte.
Beslut om pris fattas av Stiftelsens styrelse. Inför styrelsens prisbeslut görs en beredning i Vetenskapsakademiens berörda klasser, som vanligen även anlitar externa sakkunniga. Årets priser delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars.

Stödet kan utgå årligen under en period på upp till tre år, med möjlig förlängning ytterligare ett eller två år.

Kontakt

Hanna Oskarsson
Priskoordinator
Tel: 08 673 97 40
hanna.oskarsson@kva.se